Sápmi |

Sáhkabihtážat Yle Sámis: Stáhtaráđi kansliija hálida dutkandieđu vuovdelappalaš kultuvrras ja Lappi ruhtarádju juolludii veahkkeruđaid

Dá leat vuossárgga Sáhkabihtážat.

Jietna: Outi Laiti
Jietna
Outi Laiti oaččui A. E. Nordenskiöld veahkkeruđa iežas nákkosgirjebargui, mas son áigu čielggadit sámegiela ja kultuvrra ávkkástallama vejolašvuođaid dihtorspealuin. Guldal dás vuossárgga rádioođđasiid. Jietna: Yle Areena. Govva: Mikkal Morottaja / Yle

Stáhtaráđi kansliija juolluda 80 000 euro vuovdelappalaš kultuvrra dutkamii

Stáhtaráđi kansliija lea rahpan ohcanláhkái mearreruđaid dakkár čielggadan- ja dutkandoaimmaid váras, mat dorjot stáhtaráđi mearrádusaid dahkama. Mearreruđaid sáhttá ohcat iešguđetlágan temáide (Stáhtaráđi kansliija), ja oktan temán lea vuovdelappalaš kultuvrra iešvuođat ja kulturidentitehta, masa lea várrejuvvon oktiibuot 80 000 euro.

Stáhtaráđi kansliija ákkastallá dutkandárbbu dainna, ahte evttohus sámediggelága ođasmahttimis lea áiddo gárvvásmuvvamin, ja dan doarjjan ja joatkkaválmmaštallama ektui sii dárbbašit lasi dieđu guovllu iešguđet joavkkuid dilis.

Lappi ruhtarádju juolludii veahkkeruđaid maid sápmelaš fáttáide

Suoma kulturruhtaráju Lappi ruhtarádju juolludii lávvardaga veahkkeruđaid diehtagii ja dáidagii oktiibuot 543 000 euro ovddas. Bálkkašumiid ja veahkkeruđaid ožžo 51 ohcci.

Earret eará pedagogihka magisttar Outi Laiti oaččui 24 000 euro veahkkeruđa nákkosgirjebargui, mas son gieđahallá dihtorspealuid ja sápmelašvuođa. Filosofiija magisttar Hanna Helander oaččui 12 000 euro nákkosgirjebargui, man fáddán lea máinnasteapmi bajásgeassinmetodan davvisápmelaš bajásgeassimis. Filosofiija magisttar Niina Siivikko oaččui 12 000 euro Suoma sápmelaččaid mediarepresentašuvnna gieđahalli nákkosgirjebargui.

Buot veahkkeruđaid oažžuid gávnnat Suoma kulturruhtaráju neahttasiiddus.

Amerihkálaš foanda doarju Sámeráđi bálkáhit hárjehalli

Sámiráđđi bálkáha ollesáigásaš hárjehalli Sámiráđi čállingoddái Kárášjohkii. Sámiráđđi ohcá olbmo, geas lea beroštupmi ja gelbbolašvuohta ovddidit sámi kultuvrra riikarájáid rastá.

Sámiráđi váldočálli Áile Javo dadjá, ahte Sámiráđđi dárbbaša doaimmahahkii bargiid, ja hárjehalli bálkáheapmi lea okta vuohki, mo nuorat sáhttet oažžut bargohárjánumi.

– Hárjehallanáigodagas sáhttá maid oahppat sámi ja riikkaid gaskasaš áššiin, ákkastallá Javo.

Javo mielde hárjehallanbáikái sáhttet ohcat buot sámegielat olbmot, iige bargui dárbbaš leat ollu bargohárjánupmi dahje oahppogáibádus.

Hárjehallanáigodat lea guhtta mánu, muhto áiggi sáhttá vejolašvuođaid mielde guhkidit 12 mánnui. Bargohárjehalli bálkáheapmái leat ožžon ruđa amerihkálaš Tamalpais Trust -foanddas. Hárjehallin sáhttá ohcat miessemánu 15. beaivvi rádjái. Lassedieđuid gávnnat Sámiráđi neahttasiiddus.

Sámi Siida rs čoahkkana Ohcejogas

Sámi Siida -searvi doallá jahkečoahkkimis otne Ohcejogas. Čoahkkimis gieđahallet dábálaš jahkečoahkkináššiid, dego válljejit searvái stivrra ja dohkkehit doaibmaplána dán jahkái. Sámi siidda jahkečoahkkin lágiduvvo Ohcejoga Pub Rastigaisas ja dat álgá diibmu 18.

Ohcejoga sámi searvi, Sámi Siida rs. gárttai sirdit jahkečoahkkima miessemánnui go cuoŋománus čoahkkimii eai boahtán doarvái oassálastit.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä