Sápmi |

Sámediggeláhkahámus ovdána sámedikkis – "Cealkámušain ledje hui dehálaš áššit ja fuomášumit, maid ferte analyseret"

Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio mielas stuorámus problema láhkaárvalusas lea sirdásanáigi.

Saamelaiskäräjät, Sámediggi, Pentti Pieski, Heikki Paltto
Sámedikki lávdegottit, -stivra ja -dievasčoahkkin gieđahallet sámediggeláhkaárvalusa borge- ja čakčamánus. Govva: Linda Tammela / Yle

Láhkahápmosa ođđa sámediggeláhkan gieđahallet sámedikkis iešguđet dásiin álgočavčča mielde. Oaivilis láhkaevttohusas addet nu sámedikki lávdegottit, stivrra ja maŋimužžan sámedikki dievasčoahkkin čakčamánu 14. beaivve.

Áigemearrái 27.7. rádjái sámediggelágas bohte birrasii 50 cealkámuša. Earret eará Meahciráđđehusa ja eana- ja meahccedoalloministeriija cealkámušaid vurdet boahtit vel dán vahkus.

Sanila-Aikio: Sámedikkis bohtet váldit vuhtii cealkámušaid

Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio lea duđavaš cealkámušaid stuorra mearrái ja giitá buohkaid, geat leat cealkán. Sanila-Aikio lohká, ahte sámedikkis bohtet váldit vuhtii cealkámušaid ávžžuhusaid, go gieđahallet láhkaevttohusa.

– Doppe ledje ollu hui dehálaš áššit ja fuomášumit, mat bohte ovdan dain cealkámušain ja daid ferte dieđusge analyseret ja árvvoštallat, ahte mo dat váldojuvvojit vuhtii, Sanila-Aikio dadjá.

Jietna: Yle Areena
Tiina Sanila-Aikio dadjá NRK Sámi jearahallamis, ahte su stuorámus fuolla ráđđádallamiid maŋŋil lea sirdásanáigi, man mielde čuovvovaš sámediggeválggaid jagis 2020 doaimmahit vel boares sápmelašmeroštallama mielde. Sámedikki ovddasteaddjit bargojoavkkus livčče háliidan olbmuid válljejuvvot ođđa kriteraid vuođul sámedikki jienastuslohkui jo čuovvovaš válggain.

– Mii geahččaleimmet dan ráđđádallat, muhto mii eat ožžon dan sirdašuvvanáiggi doppe eret, nu ahte livččiimet mannan ođđa meroštallamiin čuovvovaš válggaide. Dat lea dat okta fuonimus bealli, ja mun jáhkán ahte dat lea maid boahtán ovdan dain cealkámušain, maid sámeservodat lea riekteministeriijai sádden.

Sámediggelága 9 paragráfa ráđđádallamiid ferte maiddái ordnet vuoigatvuohtaministeriijain

Borgemánu 20. beaivve lea sámediggelága 9 paragráfas dárkkuhuvvon ráđđádallan vuoigatvuohtaministeriijain láhkahápmosa birra. Vaikko sámedikkis leamaš ovddasteaddjit láhkaárvalusa válmmaštalli bargojoavkkus, galgá sámedikkiin liikká vel ráđđádallat siera.

– Vaikko livčče leamaš doaibmagottit dahje bargojoavkkut geat leat leamašan mielde válbmemin ja doppe leat maiddái sámedikki dahje sápmelaččaid ovddasteaddjit mielde, de dat ii mearkkaš dan, ahte sámedikkiin ii dárbbaš ráđđádallat dan ovccát paragráfa mielde, Tiina Sanila-Aikio dadjá.

Sámediggeláhkahápmosis addojuvvon cealkámušain eanaš oasi sáhttá lohkat cealkámušbálvalusaid neahttasiidduin. Lassin oassi cealkámušain lea almmustahtton vuoigatvuohtaministeriija siidduin.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä