Sápmi |

Sámediggi evttoha Yle dubbet ođđa Mumenleahki-prográmma sámegillii – Yle Draama hoavda: "Galgat ságastallat siskkáldasat ja buvttadeaddjiin"

Ođđa Mumenleahki-animašuvdna oidnogoahtá guovvamánus Yle kanálain suoma- ja ruoŧagillii.

Muumilaakson väki uudessa animaatiosarjassa.
Ođđa Mumenleahki-animašuvdna álgá Yle kanálain guovvamánus 2019. Govva: Moomin Characters & Gutsy Animations

Suoma Sámediggi lea dahkan Yleisradioi álgaga ođđa Mumenleahki-prográmma dubbemis Suomas hállojuvvon golmma sámegillii. Dáinna lágiin Yle sáhtášii Sámedikki mielas oassálastit riikkaidgaskasaš eamiálbmotgielaid temájahkái ja doarjut sámegielaid ealáskahttinbarggu.

Yle Draama hoavda Jarmo Lampela dadjá, ahte mumeniid dubbemis sámegillii galgá ságastallat Yles siskkáldasat ja ráđđádallat maiddái buvttadanfitnodagain, ovdal go sáhttet vástidit Sámediggái.

– Álgga orru hui miellagiddevaš ja áinnas Yle oktan ruhtadeaddjin ságastallá buvttadeaddjiin, Gutsy Animations, ahte makkár jurdagat sis leat ja maid dat dárkkuhivččii áigetávvala ja jietnaneavttáriid gávdnoma ektui. Ságastallama gal lea álki álggahit, dadjá Lampela.

Jarmo Lampela, Yle Draaman päällikkö 2015-
Yle Draama hoavda Jarmo Lampela áigu ságastallagoahtit Gutsy Animations -buvttadanfitnodagain mumeniid dubbemis sámegillii. Govva: Laura Pohjavirta Yle Kuvapalvelu

Ođđa Mumenleahki-prográmma oidnogoahtá guovvamánus Yle kanálain suoma- ja ruoŧagillii. Ráiddu leat dál dubbemin stuorra gielaide, dego eaŋgals-, jáhpán- ja kiinnágillii. Suomas dubbejit suoma- ja ruoŧagillii, plánan lea dahkat oktiibuot 52 prográmma.

Sámediggi evttoha álgagisttis, ahte dubbemis váldojuvvošedje vuhtii buot Suomas hállojuvvon golbma sámegiela. Lampela smiehtada, ahte ruđalaččat orru oalle divrras, jos mumenráidu dubbejuvvošii golmma sierra gillii.

– Golut šattašedje golmma geardde stuorábun, jos livčče golbma sierra sámegielat veršuvnna. In nu bures dovdda sámegiela, ahte man olu ovdamearkka dihte eará sámegielagat áddejit nuppiideaset, ahte das galgá várra jearrat áššedovdiin.

Jarmo Lampela lohpida, ahte Yle dutká ášši ja figgá nu jođánit go vejolaš muitalit, sáhttetgo ollašuhttit sámegielat mumenráiddu.

Sámegielat drámásisdoallu váilu TV:s – Yle bovdejuvvon searvat maiddái NRK drámáráidui

Yle Draama hoavda Jarmo Lampela dadjá, ahte Yle galggašii bastit buvttadit alladását drámásisdoalu iešguđet guovlluin maiddái vehádatgillii.

Ovdamearkka dihte NRK lea álggaheamen sámegielat TV-drámásisdoalu. Jarmo Lampela muitala, ahte NRK:s leat jearran, leago Yles beroštupmi searvat dasa fárrui.

– Gal mii leat beroštuvvan ja sihkkarit geahččat, mo ja makkár áigetávvaliin dan sáhttit dahkat. Galhan sámegielat drámásisdoaluid vátni lea sihkkarit stuorra ráigi, man galggašii deavdit ja buorebut bálvalit maiddái sámegielat geahččiid. Sii leat goittotge seammaláhkai ruhtadeamen Yle, go gii beare Suomas ássi olmmoš.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä