Sápmi |

Sámediggi: Neakkela bálgosa galgá juohkit namalassii boazodoallosivaid dihte

Sámediggi oaivvilda, ahte Neakkela bálgosa galgá juohkit namalassii boazodoallosivaid dihte, daningo bálggus lea olles dan historjjá áigge leamašan siskkáldasat juhkkojuvvon mátta- ja davveoassái. Bálgosa davit oasis dikšot bohccuid sámi siidavuogádaga mielde ja dát doarju ja badjindoallá guovllu sámekultuvrra ja giela, sámediggi celkkii vuossárgga AVI:i.

Neakkela bálgosa mearridan rádji ođđa bálgosiid gaskii, bálgosiid árbevirolaš siskkáldas siiddaid rádji ja davvioasi boazoolbmuid guohtuneatnamat 1960-logu rádjai oarjin ja lullin.
Kárttás leat sámedikki mielde Neakkela bálgosa mearridan rádji ođđa bálgosiid gaskii, bálgosiid árbevirolaš siskkáldas siiddaid rádji ja davvioasi boazoolbmuid guohtuneatnamat 1960-logu rádjai oarjin ja máddin. Govva: Sámediggi

Sámedikki stivra celkkii vuossárgga Neakkela bálgosa juohkimis.

Sámediggi doarju Neakkela bálgosa juohkima guovtte lahkái, dego bálgosa čoahkkin lea evttohan.

Sámediggi evttoha, ahte Lappi guovlluhálddahusdoaimmahat AVI nanne bálgosa iežas mearrádusa mielde bálgosa juohkima, bálgosa rájáid ja rádjeáiddi huksema evttohuvvon bálgosiid gaskii.

"Bálgosa galgá juohkit namalassii boazodoallosivaid dihte"

Sámediggi oaivvilda, ahte Neakkela bálgosa galgá juohkit namalassii boazodoallosivaid dihte, daningo bálggus lea olles dan historjjá áigge leamašan siskkáldasat juhkkojuvvon mátta- ja davveoassái.

– Bálgosa davit oasis dikšot bohccuid sámi siidavuogádaga mielde. Dat doarju ja badjindoallá guovllu sámekultuvrra ja giela. Guktuin osiin leat iežaset boazodoallovuogádagat, guohtuneatnamat, miessemearkungárddit ja bohccuid maid lohket sierra, sámediggi čállá.

"Sisabahkkemat joatkašuvvan logi jagi"

Sámediggi cealká, ahte Neakkela bálgosis leat bastán dikšut bohccuid hui bures guktuin guovlluin, sihke mátta- ja davveoasis.

Bálggus lea nákcen doaibmat hálddahusdásis ovttas, daningo bálgosa siskkáldas guohtuneatnamiid rájáid ja bálgosa mearrádusaid leat gudnejahtán, sámediggi oaidná.

Ná Neakkela bálgosa lulit guovllu boazodoallit leat sámedikki mielde loavkášuhtán Neakkela bálgosa siskkáldas guohtuneatnamiid ráji 2000-logus.
Govva: Sámediggi
 

Sámediggi čilge cealkámušastis, ahte 2000-logu álggu rájes máttabeale boazodoallit leat goittotge bahkken davveoasi guohtuneatnamiidda juohke dálvvi.

– Davvebeali badjeolbmot leat dahkan áššis rihkusalmmuhusaid ja bálggus lea gáibidan, ahte máttabeale boazodoallit dolvot bohccuideaset iežaset guohtuneatnamiidda. Bálgosa mearrádusaid eai goittotge lea gudnejahtán ja sisabahkkemat leat joatkašuvvan unnimustá logi jagi, sámediggi cealká.

Sámedikki mielas bálgosa juohkin dorvvastivčče sámiid rivttiid

Sámediggi cealká, ahte dat gieđahalai cealkámušastis Neakkela bálgosa mearrádusa ja dan váikkuhusaid sámedikki bargguide, sámekultuvrii, sámiid kollektiivalaš rivttiide ja sámiid riektesajádahkii.

– Sámediggi suokkardalai bálgosa mearrádusa nu, ahte bálgosa dahkan mearrádus dorvvasta sámiid rivttiid, mat leat dáhkkiduvvon vuođdolágas ja álbmogiidgaskasaš soahpamušain.

Sámedikki stivrra čuovvovaš čoahkkin lea guovvamánus.

AVI mearrádus ádjána giđđii

Lappi guovlluhálddahusdoaimmahat AVI mearrádus Neakkela bálgosa juohkináššis lea ádjánan, go dat lea vuordán sámedikki cealkámuša.

Loahpalaš mearrádus sáhttáge ádjánit giđđii.

AVI bivddii čakčat Neakkela bálgosa juohkináššis cealkámušaid Fuođđo- ja guolledoalu dutkanlágádusas ja Bálgosiid ovttastusas, Eanodaga gielddas, Johtti Sápmelaččat -searvvis, Lappi be-guovddážis, Lappi lihtus, Lappi boleslágádusas, Meahciráđđehusas, sámedikkis, Suoma boazosámit -searvvis ja Vuovde-, guolásteaddji- ja duottarsámit -searvvis. Dát cealkámušat leat addojuvvon jo ovdal juovllaid.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä