Sápmi |

Sámedikki dievasčoahkkima sáhttá vuot geahččat neahtas golmma sámegillii – mearridit bearjadaga earret eará ođđa virggiid vuođđudeamis

Sámediggi čoahkkana bearjadaga jagi goalmmát dievasčoahkkimii.

Saamelaiskäräjien täysistunto 15.4.2016
Govva: Vesa Toppari / Yle Sápmi

Suoma Sámediggi čoahkkana otne bearjadaga jagi 2019 goalmmát dievasčoahkkimii. Sámediggi mearrida čoahkkimis earret eará ođđa virggiid vuođđudeamis.

Ovdamearkka dihte Sámedikki skuvlen- ja oahppomateriáladoaimmahagas leat jo jahkeviissaid bargan 9–10 olbmo, main fástan dušše njealjis. Stivra lea árvalan dievasčoahkkimii, ahte dat vuođđudivččii skuvlen- ja oahppomateriáladoaimmahahkii anáraš- ja nuortalašgielat oahppomateriálaplánejeaddjiid virggiid, ja maiddái plánemis vástideaddji oahppomateriálaplánejeaddji virggi.

Maiddái Sámedikki mánáidkulturguovddáža doaimmajođiheaddji ja musihkka- ja filbmaguovddážiid plánejeaddjit leat leamaš mearreáigásaš barggut. Stivra leage evttohan Sámedikki čoahkkimii, ahte dat vuođđudivččii sihke mánáidkulturguovddáža doaimmajođiheaddji, musihkkaguovddáža plánejeaddji ja eamiálbmogiid filbmaguovddáža plánejeaddji virggiid.

Nammadit bearráigeahččiid ođđa ehtalaš rávvagiid váras

Sámedikki dievasčoahkkin nammada bearjadaga maiddái ovddasteaddjiid Sámedikki ehtalaš rávvagiid bearráigeahččoorgánii.

Sámediggái dahkkojuvvojedje ehtalaš rávvagat dan maŋŋá, go Sámedikki bargit dovde, ahte sin birra hállojuvvui eahpeáššálaččat Sámedikki dievasčoahkkimis guovvamánus. Bargit čálle áššis cealkámuša ja dat gieđahallojuvvui njukčamánus bargiidčoahkkimis ja cuoŋománus Sámedikki stivrras. Stivra sirddii ášši joatkkaválmmaštallamii geassemánu dievasčoahkkimii, mas Sámediggi dohkkehii ehtalaš rávvagiid atnui.

Bearjadagages Sámediggi nammada olbmuid orgánii, mii rávve ja čuovvu dáid rávvagiid ollašuvvama.

Neahttasáddaga sáhttá geahččat njealji gillii

Sámedikki dievasčoahkkimat dollojuvvojit sámekulturguovddáš Sajosis Anáris, muhto daid beassá juohkehaš geahččat maiddái neahta bokte.

Otnáš čoahkkima sáhttá geahččat davvisámegielat dulkomiin dáppe, anárašgielat dulkomiin dáppe, nuortalašgielat dulkomiin dáppe ja suomagielat dulkomiin dáppe. Jos hálida čuovvut čoahkkima dulkoma haga, sáhttá dan bargat dáppe.

Sámedikki bearjadaga dievasčoahkkima áššelisttu oaidná ollásit Sámedikki neahttasiiddus.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä