Sápmi |

Sámedikkis gahččan Neeta Jääskö: Balan, mo ođđa Sámedikkis geavvá giella- ja kulturdoaimmaide

Neeta Jääsköi Sámedikkis gahččan ii boahtán vuorddekeahttá.

Neeta Jääskö
Neeta Jääskö árvala čuovvovaš bajis šaddat váttis. Govva: Linda Tammela / Yle

Eahpevirggálaš válgabohtosa mielde ođđa Sámedikkis gahčaiga guokte dálá sámediggelahtu: jorgaleaddji ja anárašgiela studeanta Neeta Jääskö ja boazodoalli Kirsti Kustula, guktot eret Anáris.

Neeta Jääskö čokkii válggas 50 ja Kirsti Kustula 61 jiena. Kustula lei lahka beassat ođđa Sámediggái Anára gieldda várrelahttun, go sus ledje seamma olut jienat go evttohas Teija Linnanmäkis. Válgalávdegoddi vuorbádii várrelahtu báikki, ja Linnanmäki vuittii vuorbádeami.

Neeta Jääsköi Sámedikkis gahččan ii boahtán vuorddekeahttá.

– Giittán buot jienasteaddjiid, eará evttohasaid ja sámediggeáirasiid. Galhan dat dieđus lei vehá beahttašupmi, muhto bargu sápmelaččaid ovdii joatkašuvvá.

Jääskö ii moraš iežas beales, muhto livččii váillahan ođđa Sámediggái eambo giellaberošteaddjiid.

– Lean hirpmástuvvan, go olu buorit evttohasat báhce olggobeallai. Livččen sávvan, ahte Sámediggái livčče mannan olbmot, geat beroštit gielas, sosiála- ja dearvvašvuohtabálvalusain, kultuvrralaš bálvalusain ja nu ain, lohká Jääskö.

"Lean fuolas giela ja kultuvrra bealis"

Neeta Jääskö ii leat vel geargan nu vuđolaččat guorahallat válggaid bohtosa, muhto son árvala, ahte čuovvovaš bajis šaddá váttis. Son lea fuolas erenomážit anárašgiela dilis.

Ođđa Sámedikkis leat čielgasit eanemus davvisámegielat áirasat. 21 lahtus 11:s leat almmuhan Yle Sámi válgamášenis iežaset eatnigiellan davvisámegiela, logis leat almmuhan giellan dušše suomagiela ja okta nuortalašgiela. Okta áirras lea almmuhan iežas eatnigiellan sihke suoma- ja davvisámegiela. Oktage áirras ii leat almmuhan iežas eatnigiellan anárašgiela.

Jääskö mielde ođđa áirasiid válgatemáin giella ii orron leamen dehálaš.

– Lean fuolas, go giella ja kultuvra oidnojedje uhccán válgatemáin. Balan, mo geavvá gielladoaimmaide, ja mo sámegiela sajádat ja kultuvrralaš vuoigatvuođat ovdánit sápmelaččaid árgabeaivvis.

Sámediggeválgga buot bohtosiid sáhttá geahččat Yle Sámi válgaboađusbálvalusas.

Yle Sápmi ii leat fáhten Kirsti Kustula kommenteret válgabohtosat.

Divvojuvvon 2.10. diibmu 11:40 diehtu anárašgielat áirasiid lohkomearis.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä