Sápmi |

Sámenuorra, leatgo muitán almmuhit iežat válgalogahallamii?

Sámenuoraid almmuhanáigi sámedikki válgalogahallamii nohká 31.12.2014 diibmu 16.00. Dát juovlamánu maŋimuš vahkut leat erenoamaš dehalaččat 17–21-jahkásaš sámenuoraide. Loga dás manin!

Saamen lippu
Olmmoš gii lea mielde sámedikki válgalogahallamis, beassá váldit oasi sámi demokratiijai: jienastit ja álgit evttohassan sámedikki válggain. Govva: Yle

Sámedikki válgalogahallan dievasmahttojuvvo juohke njealját jagi ja dat áigi lea dál.

Dát juovlamánu maŋimuš vahkut leat erenoamaš dehalaččat 17–21-jahkásaš sámenuoraide. Sámenuoraid almmuhanáigi sámedikki válgalogahallamii nohká 31.12.2014 diibmu 16.00.

Gean ášši guoská?

Ášši guoská erenoamažit 17-21-jahkásaš sámenuoraid.

Dat sámenuorat geat devdet 18 jagi ovdal boahtte jagi golggotmánu, galget dál muitit almmuhit iežaset válgalogahallamii.

Maiddái dat nuorat, geat leat deavdán 18 jagi ovddit válggaid 2011 maŋŋá, galget dál leat gozuid alde.

Munnje bođii ruoktot skovvi, maid de?

Sámenuorra oažžu automáhtalaččat ruoktot almmuhanskovvi, jos su áhčči dahje eadni lea sámedikki válgalogahallamis.

Oktage sámenuorra ii goittotge merkejuvvo válgalogahallamii, jos son ii deavdde skovi ja sádde dan ruovttoluotta válgalávdogoddái. Olmmoš galgá dovdat iežas sápmelažžan vai su sáhttá merket válgalogahallamii.

Mu vánhen lea válgalogahallamis, ingo leat automáhtalaččat mielde?

Válgalogahallamii merkejuvvon sápmelaččage mánná ii automáhtalaččat merkejuvvo sámedikki válgalogahallamii. Juohkehaš galgá ieš hálidit mielde.

Go válgalogahallan lea prinsihpas etnalaš registtar, dasa searván galgá leat eaktodáhtolaš. Dán vuogadahkii leat historjjálaš sivat ovdamearkka nuppi máilmmisoađi dáhpáhusaid geažil.

Goas almmuhanáigi nohká?

Sámenuoraid almmuhanáigi sámedikki válgalogahallamii bistá vel golbma vahku.

Jos skovi ii háhppet máhcahit ovdal 31.12.2014 diibmu 16.00, de ii beasa jienastit boahtte čavčča sámediggeválggain.

Čuovvovaš háve sámenuorat besset almmuhit iežaset válgalogahallamii easka njealji jagi geažes.

Manin lea dehalaš gullat válgalogahallamii?

Olmmoš gii lea mielde sámedikki válgalogahallamis, beassá váldit oasi sámi demokratiijai.

Son beassá jienastit sámedikki válggain. Son beassá maid álgit evttohassan sámedikki vaĺggaide.

Čuovvovaš sámedikki válggat leat čakča-golggotmánus 2015.

Sámediggi lea sámiid parlameanta, man sámit ieža válljejit. Sámediggi ovddasta sámiid virggálaččat Suomas. 

Gos gávnnan almmuhanskovi?

Jos ohcanskovvi ii leat boahtán automáhtalaččát ruoktot, dan sáhttá luđet maid interneahtas. Ohcanskovvi gávdno sámedikki siidduin.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä