Sápmi |

Sámeoahpahusa oahpaheaddjidilis erohusat sámeguovllus – Anáris ja Ohcejogas stuorámus dárbu sámegielat oahpaheaddjiide

Buoremus oahpaheaddjidilli lea Soađegilis.

Liitutaulu
Govva: Tapio Rissanen / Yle

Boahtte čavčča sámeoahpaheaddjidilis leat erohusat sámiguovllu gielddain. Stuorámus hástalusat gávdnat gelbbolaš sámeoahpaheaddjiid leat Anára gielddas. Anára čuvgehusdoaimmajođiheaddji Ilkka Korhonen muitala, ahte eandalitge anárašgielat oahpaheaddjiid lea váttis gávdnat.

– Mis leat hástalusat deavdit buot daid anárašgielat oahpaheaddjivirggiid. Maiddái nuortalašgielat diibmooahpaheaddji báikki eat leat basttán deavdit, muitala Korhonen.

Davvisámegielat oahpaheaddjivirggiide gal leat ohccit, muhto ohcciid váilevaš gelbbolašvuohta dagaha maid oaivebákčasa, mieđiha Korhonen.

Maiddái Ohcejogas heibot seamma váttisvuođain. Ohcejoga gieldda čuvgehusdoaimmajođiheaddji Laura Arola muitala, ahte gelbbolaš ohccit váilot.

– Gáregasnjárggas livčče dárbu sámegiela lektorii ja gielaid ja matemáhtalaš ávdnasiid oahpaheaddjiide. Livččii buorre jus sii máhtášedje sámegiela, go 80 proseantta Gáregasnjárgga skuvlla mánáin leat sámeoahpahusas, muitala Arola.

Buoremus dilli Soađegilis

Eanodaga gielddas sámeoahpahusa oahpaheaddjidilli lea buoret go Anáris ja Ohcejogas. Heahtá skuvlla rektor Riitta Peltovuoma goit mieđiha, ahte gelbbolaš sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid leat váttis gávdnat.

– Okta sámeoahpaheaddji virgi lea rabas Heahtá skuvllas. Báiki lea jo nuppes rabas, dadjá Peltovuoma.

Sámeoahpahusa oasil oahpaheaddjidilli dáidá leat buoremus Soađegilis. Gielda ii dárbbaš ohcat oahpaheaddjiid bussáiguin ja beatnagiiguin.

– Mis leat dál golbma gelbbolaš sámeoahpaheaddji gielddas, nu ahte dilli gal lea buorre, dadjá čuvgehusdoaimmajođiheaddji Anne Onnela.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä