Sápmi

Sámi álbmotbeaivve beasat lohkat erenomáš artihkkala gávtti birra, oaidnit njuolggosáttan ávvudemiid Ohcejogas Helssegii ja guldalit olles Sámi rádiosáddaga

Sápmi
Sápmi ávvuda vuot guovvamánu 6. beaivve. Govva: Kevin Francett

Yle Sápmi sávvá buot geahččiidis, lohkkiidis ja guldaleaddjiidis sáddet neahttasáddaga váras mobiilarusttegiin govvejuvvon videodearvvahusaid!

Sámi álbmotbeaivi lahkona olles fártta! Álbmotbeaivi lea guovvamánu 6. beaivve, mii deaivá dán vahku duorastahkii.

Sápmelaččat leat ávvudan iežaset álbmotbeaivvi jo moaddelot jagi. Álbmotbeaivvis mearridedje virggálaččat 1992, muhto ovdamearkka dihte suopmelaš kaleandarii dat merkejuvvui easka 2004. Álbmotbeaivvi historjá ja beaivemearri ollet goittotge gitta jahkái 1917. Sápmelaččat čoahkkanedje guovvamánu 6. beaivve 1917 Troandimii vuosttas davviriikkalaš čoahkkimii.

Yle Sápmi fállá sápmelaččaid beaivvi gudnin máŋggalágan sisdoaluid neahtas, rádios ja tv:s. Álbmotbeaivi lea fáddán rádios buot sáddagiin, Yle Sámi iđidis diibmu 7.00–8.00, Buorre iđit Sámis diibmu 8.00–10.00 ja Dearvva! Tiõrv! Tiervâ! -sáddagis diibmu 14.30–16.00, ja tv:s Yle Ođđasiin Yle TV1:žis diibmu 15.45.

Dábálaš sisdoaluid lassin mii goittotge fállat maid juoidá áibba ođđa!

Njuolggosátta čájeha ávvudemiid Ohcejogas Helssegii – sádde iežat videodearvvahusa midjiide!

Sámi álbmotbeaivi 2019. / Saamelaisten kansallispäivä 2019.
Mo Sápmi ávvuda dán álbmotbeaivve? Dan beasat oaidnit Yle Sámi vuosttas álbmotbeaistreamas! Govva: Vesa Toppari / Yle

Yle Sápmi čájeha álbmotbeaiávvudemiid vuosttas háve historjjás njuolggosáttan Yle Areenas. Neahttasátta álgá diibmu 12.00 ja bistá sullii 45 minuhta. Dat lea oaidninláhkai miehtá máilmmi.

Sáddagis Yle Sámi reporttarat earret eará Ohcejogas, Anáris, Eanodagas ja Helssegis dolvot geahččiid máŋggalágan ávvudemiide, máŋggalágan olbmuid jurdagiidda. Sátta lea váldooasis sámegielat.

Dán sáddagii Yle Sápmi sávvá buot geahččiidis, lohkkiidis ja guldaleaddjiidis sáddet mobiilarusttegiin govvejuvvon videodearvvahusaid! Videoid sáhttá sáddet Yle Sámi doaimmahussii jogo WhatsApp bokte nummárii +358 40 1909 114, Facebook bokte priváhtadiehtun dahje šleađgapoasttain čujuhussii sami.radio@yle.fi.

Muital videos álggos oanehaččat iežat birra. Dan maŋŋá sáhtát ovdamearkka dihte cealkit Sápmái dearvvuođaid, muitalit iežat plánain álbmotbeaivái dahje govvidit álbmotbeaivvi ja sápmelašvuođa mearkkašumi alccet. Juoiggas, lávles dahje loga divttaid! Video guhkkodat oažžu leat 15–30 sekundda. Sáhtát govvet video ovdamearkka dihte ieš iežárin. Ii leat mearkkašupmi, mo beliid doalat kamera. Jos dárbbašat veahki video govvemii, jeara áinnas mis!

Videodearvvahusat čájehuvvojit álbmotbeaivvi njuolggosáddagis. Dearvvahusaid sáhttá sáddet Yle Sápmái gaskavahku 5.2. diibmu 12 rádjai.

Jos it deaivva dihtor dahje telefon gurrii aiddo dalle, go sátta sáddejuvvo, sáhtát geahččat dan Yle Areenas maid maŋŋá.

Erenomáš gákteartihkal

Anárašgákti
Álbmotbeaivvi gákteartihkkalas sáhtát lohkat máidnasa earret eará dán gávttis. Govva: Vesa Toppari / Yle

Neahtas beassá álbmotbeaivve lohkat earret eará erenomášartihkkala gávtti birra.

Yle Sápmi lea buvttadan artihkkala ovttas Yle Mediadeskiin. Dan beassá lohkat sihke davvisáme- ja suomagillii, dego diimmáge álbmotbeaiartihkkala.

Olles Sámi rádiosátta Johkamohkis

Karen Eira ja Inger-Elle Suoninen.
Sámi álbmotbeaisáddaga láidesteaba Johkamohkis Karen Eira ja Inger-Elle Suoninen. Govva: Sara Wesslin

Rádios sáddejuvvo álbmotbeaivve maiddái olles Sámi erenomášsátta. Sámi álbmotbeaisátta sáddejuvvo Suoma áigge diibmu 16.00–18.30.

Sáddaga láidesteaba Johkamohki márkaniin Yle Sámi doaimmaheaddji Inger-Elle Suoninen ja SR Sameradion doaimmaheaddji Karen Eira. Sáddagis gullat ságaid miehtá Sámi.

Maiddái dát sátta čájehuvvo neahttasáttan, dan beassá geahččat seamma áigge Sameradion & SVT Sámi neahttasiiddus.

Sámi álbmotbeaisáddaga dihte Sohkaršohkka sáddejuvvo dán vahku duorastaga diibmu 18.30–21.00.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä