Sápmi |

Sámi festiválaid boahtte geassi eahpesihkkar – Ijahis idja -festivála ordnemis mearridit miessemánus

Koronavirusa dagahan spiehkastadili geažil festiválaid ordnejeaddjit fertejit dál vihkkehallat sáhttetgo ordnet geasi festiválaid.

Oula Guttorm, Ijahis Idja
Oula Guttorm dadjá, ahte lágideaddjit vurdet eiseválddiin lassemearrádusaid ovdalgo mearridit lágiduvvogo Ijahis idja dán jagi. Govva: Vesa Toppari / Yle

Sámi festiválageassi álgá dábálaččat juo geassemánus, muhto dálá dilis lea eahpesihkkar, sáhttetgo Sámis ordnet makkárge geassedoaluid.

Suoma Sámi stuorámus eamiálbmotmusihkkadáhpáhusa, Ijahis ija, lágideaddjit mearridit miessemánus, lágiduvvogo festivála vai ii.

Festivála jođiheaddji Oula Guttorm dadjá, ahte dál sii jotket festivála plánema eahpesihkkaris dilis fuolakeahttá.

– Mii joatkit ain dan lágideapmi ja plánema. Prográmma lea buorre muttus, muhto easkka miessemánu loahpabealde dahkat mearrádusaid, ahte lágiditgo festivála vai eat, dadjá Guttorm.

Ijahis idja 2019
Mari Boine lei Ijahis Idja -lávddi alde borgemánus 2019. Govva: VT / Yle
Ijahis idja -festivála galggašii ordnejuvvot 14.–15.8. Anára girkosiiddas, Sámi kulturguovddáš Sajosis.

Festivála prográmmas lávejit leat musihkkakonsearttaid lassin prográmma mánáide, seminárat, duodjemárkanat, bargobájit ja valáštallangilvvut. Festivála lea árbevirolaččat buktán dovddus sámeartisttaid Anárii. Mannan geasi Ijahis idja -lávddi ala gorgŋejedje earet eará Mari Boine, ISÁK, Niko Valkeapää ja Sančuari.

Oula Guttorm namuha, ahte dán vuoro festivála plánemis leat ollu áššit maid smiehttat. Suomas ja miehtá máilmmi leat johtin- ja deaivvadanráddjehusat fámus koronadávdda njoammunvára dihte.

Suomas ráddjehusat bistet goit miessemánu 13. beaivvi rádjái, iige leat vel dieđus, jotketgo Suomas ráddjehusaid gitta geasi rádjái.

– Jus miessemánus orru, ahte sáhttit festivála lágidit ja mearridit lágidit dan, de dat ii goit mearkkaš, ahte eai sáhtáše boahtit nuppástusat, maid dihte fertet šluhttet dáhpáhusa, smiehtada Guttorm.

– Dábálaččat leat njukča- ja cuoŋománus juo almmuhan muhtin artisttaid namaid. Dán dilis mii fertet goit vuordit, sáhttitgo oba ordnet festivála, ovdal mii almmuhit prográmma.

Guttorm čilge, ahte sii leat maid vihkkehallamin earálágan doaimmaid, maiguin musihkkafálaldaga sáhtášii olbmuide fállat.

Ovdamearkan son namuha streamejuvvon festiválakonsearttaid dahje konsearttaid ráiddu čavčča bealde.

– Das leat gal vejolašvuođat ovdamearkka dihte ordnet ovttaskas konsearttaid Sajosis.

Eará Sámi festiválain seamma eahpesihkkaris dilli

Jus leat Ijahis idja -festivála lágideaddjit eahpesihkkaris dilis, de ii leat buoret dilli earáge geassedáhpáhusaid ordnejeaddjiin Sámis.

Geassemánu beallemuttus galggašedje leat Midnight Sun Film Festival -ealligovvafestivála Soađegilis. Festivála lágideaddjit muitalit, ahte almmuhit festivála ordnemiid birra dán vahku loahpas. Dan ovdal eai áiggo kommenteret lágidemiid.

Suoidnemánu álgobeivviid fas lávejit ordnet Beaskán Luossa Rock -musihkkafestivála ja Ohcejoga luossariemuid. Ohcejoga luossariemuid lágideaddjit almmuhedje ovdal beassážiid, ahte dán geasi eai šatta luossariemut.

Beaskán Luossa Rock -festivála hoavda Stig Arne Somby bealistis muitalii NRK Sápmái njukčamánus, ahte festivála ii orošii šaddamen, muhto lágideaddjit mearridit loahpalaččat beassážiid maŋŋá, galgetgo ordnet dáhpáhusa.

Maiddái Riddu Riđđu, Márkomeannu ja Midnattsrocken leat almmuhan, ahte vihkkehallet giđa mielde, leago vejolaš ordnet festiválaid. Maŋimustá geassemánu álggus galggašedje festiválaid lágideaddjit mearridit, sáhttetgo ordnet festiválaid.

Riddu riđđu -festivála jođiheaddji Sandra Márja West dadjá NRK Sápmái, ahte sii čuvvot dál dili. Festivála lágideaddjit leat goittotge gaskkalduhttán plánenbargguid gitta dan rádjái, go dihtet koronavirusdili.

– Mii leat bidjan bottu dál buot plánemii, muhto jus de lea vejolašvuohta geasset, de mii leat hui gergosat lágidit festivála, lohká West.

Norggas leat mearridan, ahte koronaráddjehusat leat fámus gitta 20.4. rádjái. Dan vahkus galget mearridit, ahte galgetgo joatkit ráddjehusaid guhkkelii giđđii vai rahpagohtetgo riikka.

Márkomeannu-festivála lágideaddjit leat maiddái smiehttagoahtán sirdit dáhpáhusa maŋŋelii čakčii dárbbu mielde. Márkomeannu-festivála jođiheaddji Aili Guttorm dadjá, ahte jus ii sáhte lágidit festivála suoidnemánu loahpageahčen, de leat smiehttan maid eará vejolašvuođaid.

–Soaitá nu, ahte sáhttit čakčii lágidit juoidá, muhto mii fertet dál vuos beare oaidnit, mot ovdána, lohká Guttorm NRK Sápmái.

Loga dáppe NRK Sámi artihkkala Norgga beale Sámi festiválaid dilis.

Guldal Buorre iđit Sápmi -sáddagis Yle Areenas Oula Guttorm jearahallama.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä