Sápmi |

Sámi gielladahku -bálkkašumi ožžot dán jagi Pasila vuođđoskuvla ja dan davvisáme-suomagielat luohkká

Pasila vuođđoskuvla lea láhčán vejolašvuođaid dasa, ahte gávpogis maid sáhttá sámástit, eallit sápmelažžan ja oahppat sámekultuvrra, ákkastallá Sámi giellaráđđi.

Maria Uutaniemi, Milla Pulska, Sámi gielladahku, saamen kieliteko
Sámi gielladahku -bálkkašupmi geigejuvvui Pasila skuvlla rektor Maria Uutaniemii ja sáme-suomaluohká oahpaheaddji Milla Pulskai 17.12.2019 Helssegis. Govva: Sámediggi

Sámedikki sámi giellaráđđi lea mieđihan Sámi gielladahku -bálkkašumi Pasila vuođđoskuvlii ja dan guovttegielat davvisáme-suomagielat luohkkái.

Sámi giellaráđđi juohká bálkkašumi dál viđát geardde. Bálkkašumiin hálidit dovddastit sámegielat bálvalusaid ja sámegiela sajádaga buorrin dahkkon barggu.

Helssega Pasilas lea sáhttán vázzit skuvlla oassái sámegillii čavčča 2018 rájes. Sámegielat oahpahusa lassin skuvla lea váldán sámegiela ja -kultuvrra máŋggaláhkai vuhtii earret eará skuvlla dáhpáhusain. Álgojagi skuvla ordnii sámi temávahkuid, maid áigge sámegiela ja -kultuvrra bukte skuvllas stuorrát ovdan earret eará oahppodiimmuin. Sámi álbmotbeaivveges buot skuvlla oahppit besse smáhket sámi biepmuid, geassit sámi leavgga stággui ja lávlut sámi lávlagiid.

Neeta Jääskö, Erkki Lumisalmi, Milla Pulska, Maria Uutaniemi
Bálkkašumi geigiiga giellaráđi ságadoalli Neeta Jääskö ja giellaráđi lahttu Erkki Lumisalmi. Govva: Sámediggi

Sámedikki giellaráđi mielas Pasila vuođđoskuvlla doaibmavuohki addá doaivaga ja láhčá vejolašvuođaid dasa, ahte gávpogis maid sáhttá geavahit sámegiela, eallit sápmelažžan ja oahppat kultuvrra. Fuomášanveara lea giellaráđi mielas maiddái dat, ahte Pasila vuođđoskuvla lea doaibman ovdamearkan eará gávpogiidda.

– Pasila skuvlla davvisáme-suomagielat luohkká lea ovdamearka dan dehálaš barggus, mii bargo sámekultuvrra ja sámegielaid seailluheami ovdii sámiid ruovttuguovllu olggobealde, ákkastallá sámi giellaráđi ságajođiheaddji Neeta Jääskö.

– Sámekultuvrra eallineaktu lea sámegiela seailluheapmi boahttevaš buolvvaide. Giella lea sámekultuvrra deháleamos ja mávssoleamos oassi, man sirdáseapmi gávpotbirrasis sáhttá leat hástaleaddji. Pasila skuvla lea iežas positiivvalaš ovdamearkkain movttiidahttán maiddái eará gávpogiid ovddidit sámeoahpahusa, giitala Jääskö.

Sámi gielladahku -bálkkašupmi lea sámi duodji ja diploma. Dán háve duodjin válljejuvvui ohcejohkalaš Ilmari Tapiola duddjon muorragárri, mii lea čiŋahuvvon čorvviin. Bálkkašupmi geigejuvvui Pasila skuvlii maŋŋebáriđit.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä