Sápmi |

Sámi mánáidkulturguovddáš Mánu plakáhtagilvui serve 80 govain – digitála govvačájáhus lea dál oaidninláhkai

Dál mánát leat ovdanbuktán iežaset oainnuid dálkkádatrievdamis plakáhtagovvagilvvus.

Petra Magga-Vars
Sámi mánáidkulturguovddáš Mánu doaimmajođiheaddji Petra Biret Magga-Vars mielde dálkkádatrievdan lea guovddážis miehtá máilmmi, muhto mánáid jienat das eai leat gullon nu olu. Govva: Linnea Rasmus / Yle

Odne bearjadaga lea riikkaidgaskasaš mánáidvuoigatvuođaid beaivi. Dán jagi beaivvi fáddán lea boahtteáigi. Dan gudnin Suoma Sámedikki mánáidkulturguovddáš Mánnu lea bidjan mánáid Dálkkádat rievdá – váldde beali plakáhtagilvvu čájáhusa oaidninláhkai Sámedikki neahttasiidduide.

Plakáhtagilvvus mánát ja nuorat sáhtte váldit beali dálkkádatrievdamii ja muitalit iežaset jurdagiid fáttás friddja govvadáidaga vugiin.

Sámi mánáidkulturguovddáš Mánu doaimmajođiheaddji Petra Biret Magga-Vars mielde dálkkádatrievdan lea guovddážis miehtá máilmmi, muhto mánáid jienat eai leat gullon nu olu. Dál sámi mánát leat ovdanbuktán iežaset oainnuid plakáhtaid hámis.

– Iešalddeshan dát lea dakkár globála dáhpáhus, mii lea juo jođus, muhto mun jurdilin, go dat sámi mánáid jurdagat eai leat oidnon nu ollu govaid bokte, nu dat livččii hui miellagiddevaš, dadjá Magga-Vars.

Magga-Vars mielde plakáhtagilvvu lei buorre laktit mánáid vuoigatvuođaid beaivvi oktavuhtii.

– Dat lei hui vuogas laktit dasa dan mánáid vuoigatvuođaid beaivái, mas lea dán jagi fáddán boahtteáigi.

Oktiibuot 80 sáddejuvvojedje

Govvagilvui bohte oktiibuot 80 gova. Muhtun govain ledje eambbo go okta dahkki ja dat ledje almmuhuvvon gilvui sierra joavkun. Govat bohte earret eará Anáris, Avvilis, Gárasavvonis, Helssegis, Heahtás, Vuohčus ja Čeavetjávrris.

Govvagilvvus ledje njeallje ahkeluohká álo 7-jahkásaččas gitta 18-jahkásažžii. Gilvui eai oassálastán 16-18-jahkásaš nuorat, muhto nuoramus, 6-jahkásaš, oassálasti searvvai gilvui vuorddekeahttá.

– Mii leat juohkán gilvvu joavkkuide agiid mielde ja dasto maiddái juohke joavkkus okta oažžu eambbo rámi iežas govas, ja dasahan mii leat vuoruhan duopmárgotti, mas leat sápmelaččat ja maiddái eamiálbmotduopmár Davvi-Amerihkás eret, muitala Magga-Vars.

Duopmárgoddi árvvoštallá govaid maŋŋelis ja sii válljejit juohke gilvojoavkkus ovtta, guhte bálkkašuvvo. Duopmárat leat filbmadahkki ja -bagadalli Sunna Nousuniemi, boazodoalli Jussa Seurujärvi ja cree-álbmogii gullevaš Mandy Gull.

– Mun lean háliidan, ahte sidjiide maiddái boahtá dialoga mánáiguin, dadjá Magga-Vars.

Plakáhtagilvvu bohtosat almmuhuvvojit 30.11.2020. Govain ráhkaduvvon čájáhusa beasat geahččat dáppe.

Guldal dás Petra Biret Magga-Vars jearahallama plakáhtagilvvus ja mánáid vuoigatvuođaid beaivvis. Jietna: Jouni Aikio / Yle

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä