Sápmi |

Sámi njunnošat vurdet gealdagasas Jikŋon 2 -filmma máilmmi vuosttaseahkeda Los Angelesis – davvisámegielat filbma čájehuvvo dáid juovllaid

Beakkánis Jikŋon-filmma joatkkaoassi lea dahkkon lagaš ovttasbarggus sápmelaččaiguin.

Jikŋon 2 poster
Jikŋon 2 -filbma čájehuvvo Davviriikkain vuosttas háve 25.12. Govva: The Walt Disney Company Nordic

Juovllaid áigge čájehuvvo vuosttas geardde historjjás sámegillii dubbejuvvon Disney-máinnas. Iige dat leat mii beare máidnasiid, muhto máilmmis viidát beaggán Jikŋon-filmma (Frozen) joatkkaoassi.

Davvisámegielat Jikŋon 2 -filmma vuosttasčájáhus lea 25.12.2019 – oktanaga eará davviriikkalaš giellaveršuvnnaiguin. Davvisámegielat filmma bagadallá Sara Margrethe Oskal.

Disney davviriikkalaš doaimmahagas eai leat vel mearridan, gos guovlluin davvisámegielat filbma lea oaidninláhkai.

– Dárkilut plánat eai leat vel dahkkon, dan veardde lea vel áigi vuosttasčájáhussii, dadjá The Walt Disney Company Nordic -fitnodaga dieđiheaddji Tiina Virtanen.

Dange eai vel muital, geat leat davvisámegielat filmma jietnaneavttárat. Dieđu árvalit addit olggoš vejolaččat boahtte vahkus ja seammás almmustahttet maiddái davvisámegielat filmma trailera.

Suoma- ja dárogielat Jikŋon 2 -filmmaid jietnaneavttáriid muitaledje dán vahkus. NRK Sápmi muitala, ahte dárogielat veršuvnnas goit leat guokte sápmelaš jietnaneavttára, lávlu Ella Marie Hætta Isaksen ja neavttár Mikkel Gaup. Suomagielat veršuvnnas várra dovdosamos jietnan lea suopmelaš lávlu Saara Aalto.

Historjjálaš ovttasbarggu boađus

Davvisámegielat giellaveršuvdna dahkko Walt Disney Animations Studios -fitnodaga, Sámi parlamentáralaš ráđi ja Sámiráđi oktasaš šiehtadusa ánssus. Dan sáhttá gohčodit historjjálažžan, go ovdal eai sámit leat leamašan oktan álbmogin fárus dákkár stuorra filmma buvttadeamis.

Šiehtadusas Disney ovddasteaddji Peter Del Vecho dáhkida davvisámegielat dubbema lassin earret eará, ahte filmma loahppateavsttain giitet sápmelaččaid ovttasbarggus ja dovddastit dan, ahte inspirašuvnna álgovuođđu lea sámekultuvrras. Sápmelaččaid ovddasteaddjit bovdejuvvojit maiddái filmma máilmmi vuosttasčájáhussii.

Jikŋon-filmma joatkkaoassi leage dahkkon lagaš ovttasbarggus sápmelaččaiguin.

Vuordimis lea fiktiivvalaš máinnas, masa leat ohcan inspirašuvnna Sámis ja sámekultuvrras. Sámi ásahusaid nammadan Verddet-joavku lea leamaš das ráđđeaddin. Joavkkus leat leamaš Karen Anne Buljo, Veli-Pekka Lehtola, Cecilia Persson, Piia Nuorgam, Christina Hætta ja Anne Lajla Utsi.

Nuorgam, Utsi ja Buljo ledje mannan vahkuloahpas Los Angelesis mielde filmma nu gohčoduvvon wrap-doaluin. Sáhka lea ovdavuosttasčájáhusas, mii lei dárkkuhuvvon olbmuide, geat leat leamaš mielde ráhkadeamen filmma. Nuorgam muitala, ahte báikki alde ledje birrasiid 2 000 olbmo.

Karen Anne Buljo, Anne Lajla Utsi ja Piia Nuorgam
Karen Anne Buljo, Anne Lajla Utsi ja Piia Nuorgam ledje mielde Jiŋkon 2 -filmma wrap-doaluin. Govva: Internašunála Sámi Filbmainstituhtta

Nuorgam lea rámiin ovttasbarggus ja dan bohtosis.

– Mii leat vuosttas geardde hálddašan iežamet kulturárbbi dákkár viidodagas oktan álbmogin, go golbma Sámedikki ja Sámiráđđi leat dahkan soahpamuša sámi álbmoga beales dakkár doaibmiin, mii gullá máilmmi stuorámus mediafitnodagaid jovkui. Sii leat duođas guldalan min ja dat lea min vásáhus, ahte min kommeanttain lea leamašan maiddái váikkuhus.

Piia Nuorgam oaivvilda maid, ahte ovttasbargu lea dahkan máidnasa buorebun ja gievrrabun.

– Verddiid beales sáhtán lohkat, ahte mii leat hui duđavaččat dáinna filmmain. Leat háliidan, ahte go mánát ja sápmelaččat gehččet dan, sii dovdet rámisvuođa ja sáhttet leat duđavaččat.

Disney ja sámiid ovttasbarggu sávvet čájehit maid eará fitnodagaide ja doaibmiide, ahte sámiiguin lea vejolaš ovttasbargat buriin vugiin nu, ahte guktot oassebealit ožžot ávkki ovttasbarggus. Dat goittot gáibida kompromissaid, oaivvilda Nuorgam.

Sámiid njunnošat oassálastet máilmmi vuosttasčájáhussii

Frozen dahjege Jikŋon 2 -filmma máilmmi vuosttasčájáhus lea duorastaga 7.11. Los Angelesis USA:s.

Dohko dollejit maiddái Sámi njunnošat, nappo Suoma Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio, Norgga Sámedikki presideanta Aili Keskitalo, Ruoŧa Sámedikki stivrra ságadoalli Per-Olof Nutti ja Sámiráđi ságadoalli Åsa Larsson Blind. Sii váldet fárrui nieiddaideaset, geat leat buohkat stuorra Frozen-fánssat.

Åsa Larsson Blind, Peter Del Vecho, Per-Olof Nutti, Tiina Sanila-Aikio ja Aili Keskitalo leat vuolláičállán soahpamuša sámiid ja Disney ovttasbarggus.
Åsa Larsson Blind, Peter Del Vecho, Per-Olof Nutti, Tiina Sanila-Aikio ja Aili Keskitalo leat vuolláičállán soahpamuša sámiid ja Disney ovttasbarggus. Govva: Lars Opstad / Sámediggi & Sámeráđđi

Tiina Sanila-Aikio mielas lea erenoamáš gelddolaš oaidnit, makkár filbma doppe lea čájehanláhkai.

– Vuorddán gal, ahte min Verddet-joavku lea bargan buori barggu daiguin animašuvnna ráhkadeaddjiiguin ja mii oažžut dakkár vásáhusa, mii buktá stuorra dovdduid ja mii erenoamážit čájeha sámekultuvrra dakkár hámis, ahte mii bastit leat rámis.

Tiina Sanila-Aikio lea bearjadaga 8.11. iđđes dalán vuosttásčájáhusa maŋŋá mielde Yle Sámi iđit -sáddagis diibmu 7–8 gaskkas.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä