Säämi |

Sämitigge jeessân Neeta Jääskö haalid, et sämitiggán vuáđuduvvoo anarâšâi ráđádâllâmkodde já kielâpiervâlijd stivrimjuávkku

Ive majemuu sämitige olesčuákkimist sämitigge jeessân Neeta Jääskö iävtuttij toimâvuáváámân, et vuáđudiččii anarâšâi ráđádâllâmkode, čuávuččii sote-ovdánem já vuáđuduuččij kielâpiervâlijd stivrimjuávhu.

Jietna: Sämitigge jeessân Neeta Jääskö
Jietna

Sämitigge jeessân Neeta Jääskö iävtuttij olesčuákkimân, et vuáđudičij taggaar ráđádâllâmkode  valmâštâlâm. Val ij lah čielgâs, maggaar juávkku ličij. Iävtuttâs lii et, sämitigge váldáččij virgálávt pargon selvâttiđ, kiäh toos puátih, magarijd aašijd tobbeen selvâttičij. Anu Avaskari tuárju jurduu.

– Mun lam hirmâd kijtolâš, tost et tääl peessâp ovdâst raađij  ovdâskulâi. Ij taarbâš innig náguttâllâđ tievâsčuákkimist jieččân vuoigâdvuođâin, illood Jääskö. 

Taan iävtuttâs lasseen Jääskö iävtuttij Sote-ašij čuávvum, et meid sämikielâ palvâlusah iä lappuuččii, ko Sote-palvâlusah sirdojeh kieldâin eennâmkuddijd.

Kelapiervâlij stivrimjuávkun  ličij meid stuorrâ tárbu.

Sämitigge olesčuákkim tuhhiittij taid iävtuttâsâid puáttee ive toimâvuáváámân.

Varrasamosat: Säämi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä