Sää´mjânnam |

Säʹmmlai õhttsaž prääʹzniǩ ciʹsttai jeärben vuämmsab nuõrttsäʹmmlaid da čâânn sokkpuõlvvõõǥǥid õʹhtte

Sueʹvet nuõrttsäʹmmla prääzkje õõutveäkka aazztummuž 70 eeʹǩǩed historia.

Ulla Savolainen
Âʹvvelneǩ Ulla Savolainen lij juʹn ǩiõččâm pihttsid vaalmšen sueʹvet prääznka. Govva: Sara Wesslin / Yle

Âʹvvelneǩ Ulla Savolainen ǩiõččlââtt sääʹmpihttses, ko lij vueʹlǧǧmen nuõrttsäʹmmlai jõnn prääznka. Pihttsid son lij smiõttâm juʹn pueʹrin ääiʹjin vaalmšen.

Son leäi pâi siõm niõđâž, ko suu piâr jieʹllem mottji ja feʹrttji vääin diõtt kueʹđđed jiijj dåmmpäiʹǩǩ Peäccmest.

– Mooštam mon måtam veʹrdd. Tõt leäi tõt sota-äiʹǧǧ... Mij pâi mij siidâst leeiʹm da måtmešt siidâst siirdim koorsid vääin diõtt. Mooštam še, ko mââimõš vuâra vueʹljim tob Sueʹnjelest. Kâʹl muuštam puârast, ko leäi ǩieʹss, mušttâl Savolainen.

Õõutveäkka valmštõõllum lååi eeʹǩǩed prääzniǩ

Čeʹvetjäuʹrrneeǩ lie obb ǩieʹzz ääiʹj raajjâm, heärvtam da koʹccam tän jõnn prääʹzniǩ diõtt. Täin neäʹttlin Čeʹvetjääuʹr škooul žeeʹllja lij kaggõõttâm jõnn kättaz, lie rajjum kuʹǩes ođđ stuuʹlid kättaz sizz. Čiistemtuâjaid lie še rijttam.

Sevettijärvellä valmistaudutaan vuosikymmenen juhliin.
Prääʹzniǩkäättaz vuârdd Čeʹvetjääuʹrest õinn heärvtummuž da prääʹzniǩkueʹzzid. Govva: Sara Wesslin / Yle

Čeʹvetjäurra vueʹrddet čueʹđid nuõrttsäʹmmlaid mieʹldd prääzkjet jiijj kulttuur koolm riikkâst. Nuuʹbb mailmmvääin mâŋŋa Peäccam vuuʹdest evakuâʹsttum nuõrttsäʹmmla aazzteš Aanar Keväjääuʹr, Njeäʹllem da Čeʹvetjääuʹr siidid. Prääzniǩ lie ärtteltuâjain valmštõõllâm juʹn kuuʹǩǩ.

– Mij leäʹp tuejjääm tän prääʹzniǩ õõutveäkka. Leäʹp plaanääm tän õõutâst. Täk pueʹtte leeʹd mij prääʹzniǩ da tän mij tuejjeep õõutâst, särnn sääʹmkultturfoond Mari Korpimäki.

Pâʹjjel 60 cisttkueʹzz jeällam vääinääiʹj

Säʹmmla prääzkje jiijj historia lååi-iiʹjji kõõskin. Mõõʹnni vuâra jo-ba tääʹssvääld presidentt leäi mieʹldd. Prääzniiǩ tuâivat õhtteʹmmen sokkpuõlvid õʹhtte.

Mari Korpimäki koristelemassa juhlatelttaa.
Mari Korpimäki heärvad prääʹzniǩpääiʹǩ sääʹmliipp eeuʹnin. Govva: Sara Wesslin / Yle

Cisttkueʹssen prääʹzǩest lie puk nuõrttsäʹmmla, kook lie pâʹjjel 70 eeʹǩǩed.

– Tõt, što täid vääin mooštid mušttlet ââʹn, ko oummu ǩeäk lie jeällam tõn vääin ääiʹj lij sami vääžnai da norrõõttâp õʹhtte. Tõʹst lij jõnn miârkktõs. Tän prääznka lie puettmen jo-ba 60 cisttkueʹzz pirr Lääʹddjânnam da tõt lij vääžnai, smeâtt Korpimäki.

Ulla Savolainen lij vueinam, mäʹhtt vääin ääiʹj jeällam taurõõzz lie juʼn mõõnnâm tuunâlmma. Näkkam prääzniǩ mošttad še nuõrab puõlvvõõǥǥ.

– Jeäʹp mij kââʹllaz leäkku teänab ǩeäk leäp pueʹttam Čeʹvetjäurra. Nuõrab oummu jiekohan sij muušt tän mäʹhtt lij šõddam da vueinnam tän mij jieʹllem. Ââʹnhan lij nuʹt jiânnai mottjam täʹst ko mij leeiʹm nuõr da škooul jooʹđiim.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä