Sápmi |

Sápmelaš lámisolbmot ožžot iežaset materiála Lámisolbmuid giehtagirjái – "Virgeolbmot galget áddet, makkár kultuvrras olmmoš eallá"

Sámediggi ja Dearvvasvuođa- ja buresveadjinlágádus THL ordnejedje gaskavahku Anáris bargobáji sápmelaš lámisolbmuid bálvalusain.

Lahja Johansen-Lampsijärvi
Kela áššehasbálvalusa spesiálapláneaddji Lahja Johansen-Lampsijärvi mielas Lámisolbmuid bálvalusaid giehtagirjjis galgá gieđahallat sámegiela lassin maiddái kultuvrralaš áššiid. Govva: Maiju Saijets / Yle

Sápmelaš lámisolbmuid bálvalusaid leat čohkkegoahtán Lámisolbmuid bálvalusaid giehtagirjái.

Lámisolbmuid bálvalusaid giehtagirji lea eiseválddiid ja lámisolbmuid diehtobáŋku bálvalusaid birra. Giehtagirji lea maiddái sosiálabargiide bargoneavvu, masa sii doarjjastit dalle, go mearridit lámisolbmuid bálvalusain. Dárkkuhus lea, ahte sosiálabargit basttášedje dahkat mearrádusaid, mat leat ovttaveardásaččat miehtá Suoma ja mat duođas vástidit áššehasaid dárbbuide.

Sámediggi ja Dearvvasvuođa- ja buresveadjinlágádus THL ordnejedje gaskavahku Anáris bargobáji sápmelaš lámisolbmuid bálvalusain. Bargobájis ságastalle bálvalusain sápmelaš lámisolbmuid geahččanguovllus ja čohkkegohte giehtagirjái dieđuid sin bálvalusdárbbuin.

Saamelaisten vammaisten henkilöiden palvelut -seminaari Inarin Sajoksessa 5.9.2018.
Sápmelaš lámisolbmuid bálvalusat -bargobádji dollojuvvui Anára Sajosis 5.9.2018. Govva: Maiju Saijets / Yle

Marika Kangas-Aramo Dearvvasvuođa- ja buresveadjinlágádusas (THL) lea čohkken ja doaimmahan suomagielat lámisolbmuid bálvalusaid giehtagirjji, mii gávdno interneahtas. Son ádde, ahte sápmelaččat dárbbašit sidjiide heivehuvvon materiála.

Saamelaisten vammaisten henkilöiden palvelut -seminaari Inarin Sajoksessa 5.9.2018.
Marika Kangas-Aramo lea bargan lámisolbmuid suomagielat giehtagirjjiin. Govva: Maiju Saijets / Yle

– Go lea sáhka sápmelaččaid vuoigatvuođain, de mii fertet smiehttat, mo váldit vuhtii giellaáššiid, go meroštallat bálvalusaid dárbbu ja plánet bálvalusaid, Kangas-Aramo muitala.

"Virgeolbmot galget áddet maiddái kultuvrralaš áššiid"

Álbmotealáhatlágádus Kela áššehasbálvalusa spesiálapláneaddji Lahja Johansen-Lampsijärvi atná sámegiela vuhtiiváldima giehtagirjjis dehálažžan. Son goit oaivvilda, ahte giehtagirji galgá ovdanbuktit maiddái kultuvrralaš áššiid.

Lahja Johansen-Lampsijärvi
Lahja Johansen-Lampsijärvi deattuha, ahte giehtagirjjis galgá gieđahallat maiddái sámi kultuvrralaš iešvuođaid. Govva: Maiju Saijets / Yle

– Dieđusge mii vuolgit johtui gielas, das, ahte sápmelaččat oaččošedje bálvalusa sámegillii. Muhto seamma dehálaš lea, ahte virgeolbmuin lea áddejupmi sámekultuvrras ja das, makkár kultuvrras olmmoš eallá.

– Virgeolbmuide ii duođaige leat álot čielggas, ahte olmmoš ieš galggašii beassat mearridit bálvalusdárbbuid ja eavttuid daid ordnemii, Johansen dadjá.

Sápmelaš lámisolbmuide eatnigielat rávvenbálvalus?

Anára bargobájis gaskavahku gávnnahedje earret eará, ahte dieđu sápmelaš lámisolbmuid bálvalusain galggašii juohkit buorebut.

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáža spesiálaplánejeaddji Lahja Eriksen oaivvilda, ahte sámegielat rávvenbálvalus sáhtášii leat dasa čoavddus.

Saamelaisten vammaisten henkilöiden palvelut -seminaari Inarin Sajoksessa 5.9.2018.
Lahja Johansen (olg.) mielas lea dehálaš, ahte sápmelaš lámisolbmuid bálvalusat livčče olamuttus. Govva: Maiju Saijets / Yle

– Galggašii leat okta báiki, ovdamearkka dihte telefon- dahje chatbálvalus, man bokte dohko oažžu oktavuođa, go olmmoš háliida dieđu dahje lea miinu dárbbuid. Olmmoš sáhtášii dan ovtta báikái váldit oktavuođa ja doppe áššit vuolggášedje ovddosguvlui nu, ahte dat olmmoš ii dárbbaš ieš álgit smiehttat, geasa mun dál ringen ja gosa mun dál riŋgen, Eriksen suokkardallá.

Marika Kangas-Aramo lea duđavaš beaivái, muhto vel reahkká bargu ovdalgo beaivvi bohtosat šaddet duohtan.

– Mii leat ožžon ollu ođđa dieđuid dán beaivvi áigge. Dál smiehtange, mo daid dieđuid ja dárbbuid fidne atnui, Kangas-Aramo smiehttá.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä