Sápmi |

Searvi ávžžuha boikoteret sámediggeválggaid – “Ale vuolgge evttohassan, ale jienas”

Sámi Árvvut -searvi ávžžuha sápmelaččaid boikoteret evttohasásaheami ja jienasteami čavčča 2019 sámediggeválggain.

Sámi árvvut -searvi
Govva: Sámi árvvut

Sámi Árvvut -searvvi cealká mediadieđáhusastis bearjadaga, ahte Suopma ii gudnejahte sápmelaččaid olmmošrivttiid ja ahte sámedikki válgalogahallan lea láttiiduhtton.

– Áidna vuohki vuostálastit suddadeami ja soardima lea dat, ahte eat álgge evttohassan sámediggeválggain, ja ahte eat jienas válggain. Buot eará vuogit leat juo adnon, cealká Sámi Árvvut -searvvi stivra.

Sámi Árvvut -searvvi stivra čujuha cealkámušastis eiseválddiid lagamuš áiggiid mearrádusaide ja ávžžuha boikoteret válggaid sámi vuoiŋŋa namas.

– Suopma lea ožžon ON:a olmmošriektekomiteas guokte sivalažžan cealki duomu, maid mielde Suoma sápmelašmeroštallan ja AHR:a láhkadulkon rihkkot riikkaidgaskasaš olmmošrivttiid.

Sámi Árvvut -searvi cuiggoda Suoma stáhta, ahte dat lea diđolaččat guođđán ollašuhtekeahttá ON:a olmmošriektekomitea mearrádusaid.

Sámediggi ja Sámi Árvvut -searvi ledje maid evttohan sámediggeválggaid sirdima ON:a mearrádusaid geažil. Geassemánus Suoma ođđa ráđđehus goittotge almmuhii, ahte válggaid ii sáhte sirdit čavga áigedávvala dihte ja válggat dollojuvvojit čakčat 2019.

Suoidnemánus alimus hálddahusriekti bealistis hilggui sámedikki stivrra ohcamuša burgit AHR mearrádusaid jagis 2011 ja 2015, maiguin AHR dohkkehii sámedikki jienastuslohkui olbmuid vuostá sámedikki dáhtu.

Borgemánu álggus alimus hálddahusriekti bealistis mearridii, ahte sámedikki válgalávdegotti iešnjulgenmearrádusat suoidemánus 2019 eai leat ollašuhttimis, daningo dain ii leat lága fápmu. Mearrádusat dárkkuhit dan, ahte válgalogahallamis iešnjulgenmearrádusaiguin sihkkojuvvon olbmot galget máhcahuvvot logahallamii, mearridii alimus hálddahusriekti.

"Buot eará vuogit leat juo adnon"

Sámi Árvvut -searvvi stivra mielas Suoma stáhta ja alimus hálddahusriekti leat mearrádusaidisguin čájehan, ahte sápmelaččain ii leat riekti iežaset identitehttii, kulturiešstivrejupmái iige kultuvrii.

– Áidna vuohki ollašuhttit mearrádusaid livččii leamaš sirdit sámediggeválggaid ja ráhkadit ođđa, sámi servoša dohkkehan sápmelašmeroštallama, cealká searvvi stivra.

Searvvi mielas dán dilis áidna vuohki vuostálastit suddadeami ja soardima lea dat, ahte eat olbmot eai álgge evttohassan sámediggeválggain. Searvi ávžžuha leat maid jienaskeahttá válggain.

– Buot eará vuogit leat juo adnon. Čájehednot Suoma stáhtii, riikkaidgaskasaš servošii ja visot sápmelaččaide, ahte mii eat dohkket identiteahttamet ja kultuvrramet suoládeami ja assimilerema, bivdá searvi sápmelaččain.

2.8.2019 dii. 16:40 lasihuvvon fáktagássa Sámi Árvvut -searvvi birra.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä