Sápmi |

Simon Issát Marainen iešsoardimis: Dehálaš loktet ášši beaivvi čuovgga ovdii

Simon Issát Marainen lea mielde Tv-prográmmas När livet vänder (Go eallin jorggiha). Prográmmas gieđahallat dan, go Marainena guokte viellja gottiiga iežaska. Marainen muitala, manin su mielas lea dehálaš ságastallat áššis rahpasit.

Jietna: Simon Issát Marainen
Jietna

Gaskavahku eahkes Svt2-kanálas Ruoŧas čájehuvvui prográmma När livet vänder (Go eallin jorggiha). Simon Issát Marainen lei mielde prográmmas.

Jagis 2014 Marainena guokte vielja, Gustu ja Heaika, gottiiga iežaska logi mánu siste. Prográmmas Marainen muitala, mo sutne čuozai dat, ahte su vieljat vulge dán máilmmis nu oanehis áiggi siste.

Marainen muitala, ahte son álggii prográmmii, go sutnje lea dehálaš ságastit áššis.

– Munnje orru hirbmat dehálaš, ahte ságastan ja lokten beaivvi čuovgga ovdii dakkár ášši. Dat lea hirbmat lossat daid birra ságastit, muhto dat lea bággu ságastit ja gieđahallat dákkár áššiidnai. Eallin ii leat beare čuovga ja buorre álo, dat lea oassi eallimis.

Marainen čilge, maid son oaivvilda go dadjá ahte bággu ságastit.

– Bággu dieinna lágiin čájehit, ahte mii fertet ja sáhttit ságastit. Ja ii olmmoš agiinis okto báze vaikko dákkár dáhpáhusat leatge. Galgá goit diehtit, ahte doppe leat eará olbmot, geat leat losses dilis. Dat lea juohke ládje hui dehálaš, ahte ságastit rahpasit.

– Ja mun jáhkán, ahte maiddái dieinna ládje, ahte dat lea geahpit. Mun čájehan ieš aiddo ahte mo. Mun nagodan, mun sáhtán ságastit ja olbmot eai dárbbaš garvit mu dan dihte. Olbmot lávejit muhtumin dego ballat, ahte duostágo dainna Simon Issáhiin ságastit, ahte mushan lea bággu dien loses dili birra ságastit, mun in nagot suinna dál ságastit, muhto ii dat nu galgga agiinis dovdat, dadjá Marainen.

"Geahččalan dahkat maid sáhtán"

Simon Issát Marainen oaivvilda, ahte ášši gieđahallan rahpasit veahkeha su morrašis.

– Munnje šaddá olu álkit ságastit. Ja juohke geardde go mun ságastan olbmuiguin ja searvvan prográmmaide, de mus geahppu miella ja moraš. Ja mun oahpan ságastit ja gieđahallat dán ášši. Ja mii diehtit ahte min sámiid, earenoamážit nuoraid gaskkas hui dávjá dáhpáhuvvá dat, ahte nuorra olmmoš lea iežas soardán.

Marainen dovdá, ahte son lea rabasvuođainis ožžon olbmuid muitalit dovdduideaset.

– Dat leat ollu olbmot, geat leat boahtán mu lusa, ságastan muinna ja guldalan mu vásáhusaid. Mun vásihan, ahte nuorat leat boahtán mu lusa ja muitalan makkár eallindilis sii leamašan ja makkár jurdagat leat jorran sin oivviin. Ja jos mii háliidit buoret boahtteáiggi min sámiid gaskkas, mun jáhkán dat lea dehálaš.

– Mun goit geahččalan dahkat dan maid mun sáhtán, dadjá Marainen.

Prográmma sáhtát geahččat SVT plays.

Simon Issát Marainen lei mielde Buorre iđit Sápmi -sáddagis 15.3.2017.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä