Sápmi

Skábmagovaid festiválaávžžuhus: Sámi koronafilmmažat, kanádalaš dokumentára goddindáhpáhusas ja Bolivia várregilli

Skábmagovat-elokuvajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Lehtola
Skábmagovaid dáiddalaš jođiheaddji Jorma Lehtola mielde festivála lea juo daninassii erenoamaš, go dat ordnejuvvo neahtas. Govva: Vesa Toppari / Yle

Skábmagovaid dáiddalaš jođiheaddji Jorma Lehtola muitala iežas filbmaávžžuhusaid.

23. Skábmagovat festivála álgá dán vahkus. Skábmagovaid dán jagáš temán leat searvvušlašvuohta ja sámefilmmat. Prográmmas leat mielde filmmat earret eará Aotearoas, Kalaallit Nunaatas, Kanádas ja Ruoššas.

Gehččiin lea viiddes válljenmunni prográmmas, go filmmat gávdnojit lagabui 60. Festivála dáiddalaš jođiheaddji Jorma Lehtola muitala iežas filbmaávžžuhusaid, maid ii gánnet guođđit geahčakeahttá.

Sámefilmmaid bealde gávdno koronaráidu, man namma lea Sápmi: Oru lea buoret go jođi. Dan čájáhussii leat čohkken 18 iešguđet bagadallis sin iežaset veršuvnna koronaáiggis. Dat lea seammás miellagiddevaš čoahkkáigeassu sámi oanehisfilmmaid maŋimuš logijahkái, muitala Lehtola.

– Dieđusge Márjá Bål Nango Njuokčamat-filmma gánneha geahččat, dat lea dál jođus Oscar-evttohassan, dadjá Lehtola.

Lassedieđuid Sápmi: Oru lea buoret go jođi oanehisfilmmaid čájáhusas gávnnat dáppe.

Nîpawistamâsowin: We Will Stand Up

Olgoriikalaš filmmain Lehtola ávžžuha kanádalaš Nîpawistamâsowin: We Will Stand Up.

Dat čuovvu dikki das, go vilges eanandoalli bážii jámas cree-dievddu, ja dasto vilges jury attii das jearaldatvuloš mearrádusa. Das loktanii šlápma ja dan dasto čuvvot. Dat rahpá miellagiddevaččat rasisttalaš ja kolonialisttalaš árbbi, muitala Lehtola.


NÎPAWISTAMÂSOWIN: WE WILL STAND UP
NÎPAWISTAMÂSOWIN: WE WILL STAND UP lea bagadallan Tasha Hubbard. Govva: Tasha Hubbard

Filmmat: Compañía, The Cursed Harp ja There Is No God But Me

Vuostedeaddun, jus gáibida juoga čáppa filmma, oaidninláhkai lea Bolivia váriin dokumentára, mii govvida smávva várregili eallima dakkár áigodagas, go gávpogis fuolkkit čoahkkanit gillái árbevirolaš jápmán olbmuid ávvudeapmái muittašit vádjolan olbmuid.

– Dat lea fiinna, čáppa dokumentára, mii vuittii mannan čavčča imagineNATIVE-filbmafestiválas dokumentáraráiddu bálkkašumi.

Compania
Filmma lea bagadallan Miguel Hilari. Govva: Miguel Hilari

Lehtola namuha lassin geahččanveara guokte yakutsalaš filmma: Kyulyuk Khomus / The Cursed Harp ja Нет бога кроме меня / There Is No God But Me.

– Mis leat Ođđa-Selánddas, Kanádas ja Norggas guossehállit Skábma corner -oasis hállamin eamiálbmogiid filmmain ja festiváladoaimmain. Doppe leat miellagiddevaš hállit: Elle-Máijá Tailfeathers, Márjá Bål Nango ja dieđusge min ustit Liisa Holmberg.

Vaikko festivála áigge ii sáhte seamma láhkai deaivvadit, de Lehtola ávžžuha olbmuid gurput televišuvnnaid muohttagii, vai sáhttá oažžut Skábmagovat-festiváladovddu gitta ruovttuin.

Guldal dás festivála dáiddalaš jođiheaddji Jorma Lehtola jearahallama. Jietna: Laura Pieski / Yle

Skábmagovaid festiválaávžžuhusat juohke beaivve

Eamiálbmogiid filbmamáilmmis dehálaš filbmafestiválan šaddan Skábmagovat álgá dán vahku bearjadaga 29.1. virtuálalažžan.

Skábmagovaid festiválavahkus beasat lohkat ja gullat festivála lágideddjiid tipssaid ja ávžžuhusaid festiválaprográmmas.

Dán jagi festiválatemán leat searvvušlašvuohta ja sámefilmmat – vajálduhtekeahttá eará álgoálbmogiid filmmaid.

Festivála dáiddalaš jođiheaddji Jorma Lehtola, filbmaguovddáš Skápma plánejeaddji Tarja Porsanger, buvttadeaddji Taru Arrela ja Visuálalaš Sápmi -fidnu prošeaktahoavda Minna Lipponen muitalit iežaset festiválaávžžuhusaid Yle Sámi kanálain juohke beaivve dán vahkus.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä