Sápmi |

Suohpanterror doarju Sirpmá skuvlla: Doallá Vuollánmeahttun vuoigŋa -govvačájáhusa ja ávvudemiid

Sirpmá skuvlla heaittiheapmi lea čielga dáruiduhttin ja goarideapmi čielga sámi guovllus, dadjá Jenni Laiti Suohpanterroris. Dáiddajoavku lea mearridan doallat Vuollánmeahttun vuoigŋa -govvačájáhusa Sirpmá skuvllas dassái, go luossabivdu nohká. Čakčagease Suohpanterror ordne Deanus Vuollánmeahttun vuoiŋŋa ávvudeami.

Suohpanterrora čájáhus Sirpmá skuvllas.
Suohpanterrora čájáhus Sirpmá skuvllas. Govva: Suohpanterror

Dáiddajoavku Suohpanterror hálida doarjut Sirpmá skuvlla.

Deanu gieldda politihkkárat Norgga bealde leat mearridan heaittihit Sirpmá sámeskuvlla boahtte čavčča. Sivvan leat unnán oahppit ja ruhtaseastimat.

Suohpanterror vuostálastá skuvlla heaittiheami.

– Sirpmá skuvlla heaittiheapmi lea čielga dáruiduhttin ja goarideapmi čielga sámi guovllus. Dán láhkai goarrána sámeservvodat bihtáid mielde. Go olbmot bággehallet fárret eret mánáid dihte, de ii leat sámi gilážiin boahtteáigi, dadjá Jenni Laiti Suohpanterroris.

"Sirbmá lea dehálaš báiki sámelihkadussii"

Jenni Laiti
Govva: Carl-Johan Utsi
Suohpanterror fuopmášahttá, ahte Sirpmás lea erenoamáš mearkkašupmi sámelihkadussii. Sirpmá skuvllas lágiduvvui girjjálašvuođaseminára, gos ČSV-doaba ásahuvvui jagi 1972.

Dáiddajoavku lea mearridan doallat govvačájáhusas Sirpmá skuvllas gitta čavčča rádjai.

– Sirbmá lea ČSV-lihkadusa riegádanbáiki ja dat vuoigŋa ain eallá Sirpmás. Háliideimmet doallat Vuollánmeahttun vuoigŋa -čájáhusa doppe doarjundihtii skuvlla, daningo Sirpmá skuvla lea sieiva sámi skuvla, mii bajásgeassá ođđa, nana sápmelaččaid, geain eallá ČSV-vuoigŋa. Sirbmálaččat eai leat ovdalge vuollánan, eaige galgga dálge vuollánit, lohká Jenni Laiti Suohpanterroris.

Deanus ordnejuvvo čakčagease Vuollánmeahttun vuoiŋŋa ávvudeapmi

Suohpanterrora govat leat dál Sirpmá skuvlla lášmmohallanlanja seinniin olles geasi dassážii, go joavku boahtá čájáhusa lusa.

– Mii Suohpanterroris háliidat ávvudit "ruoktut máhccama" ja leatge lágideamen Vuollánmeahttun vuoiŋŋa ávvudeami čakčagease Deanus, Laiti muitala.

Čájáhus lea oaidninláhkái dassái, go luossabivdu nohká. Dat lea ovdal čájehuvvon Márkomeanus ja Siida museas Anáris. Čájáhusa lea buvttadan Márkomeannu.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä