Sápmi |

Suoma riekteministeriija ossodathoavda sámesoahpamuša gieđahallamis: Dán bottus ráđđádallamat leat nohkan

Sámediggi ságastalai ikte diibmoviissaid davviriikalaš sámesoahpamušas. Muhtin sámediggeáirasat hálidivčče vel ráđđádallat áššis.

Johanna Suurpää
Govva: Sara Wesslin / Yle

Tuomas Aslak Juuso 23.2.2016
Tuomas Aslak Juuso 23.2.2016 Govva: Yle
Okta mii áirasiid ságastahtii lei dat, ahte fertego sámediggi juovlamánu čoahkkimisttis mearridit dohkkehago vai hilgugo soahpamuševttohusa. Nubbi várreságadoalli Tuoma-Aslak Juuso háliidivččii vel ráđđádallat soahpamuševttohusa sisdoalus.

– Mun lean dan oaivilis, ahte mii livččiime galgan joatkkaráđđádallamiid sihtat dán olles proseassas. Dat dála evttohus dálá hámis mu mielas ii leat aivve dohkkehahtti sámiide ja dan suomabeale sámi servodat maid čájehan čielgasit. Ja dat mu mielas mielddisbuktá dasto dan, ahte mii fertet geahččalit joatkkaráđđádallamiid oažžut áigái.

"Orru issoras"

Maiddái sámediggeáirras Magreta Sara mielas áššis galggašii vel ráđđádallat.

Magreta Sara 23.2.2016
Magreta Sara 23.2.2016 Govva: Yle
– Mu mielas Suoma stáhta galggalii oaidnit, dego dán ságastallama vuođul ovdamearkka dihte man mii leat odne dás váldán, ahte doppe leat nu olu dakkár áššit maid mii eat sáhte dohkkehit ná. Dilli lea nu, ahte jos dát lea dálá soahpamuš man mii jogo hilgut dahje dohkkehit, de orru issoras ahte stáhta aistton bidjá min dán dillái.

– Doppe ledje nu olu dakkár stuorra áššit mat leat hui váddásat dohkkehit sámedikki lahtuide. Goit munnje, ja gullui máŋggaide earáidenái, oaivvildii Sara čoahkkima bottus mánnodaga.

"Ráđđádallamat nohkan"

Suoma riekteministeriija ossodathoavda Johanna Suurpää ii lohpit goit ođđa ráđđádallamiid sápmelaččaide. Evttohus lea dál dan hámis go lea. Stáhtat eai leat gárvásat álgit šat ráđđádallat sisdoalus árvala son.

– Dán bottus ráđđádallamat leat nohkan. Ii leat šat ráđđádallanmandáhta, dát lea dat ráđđádallanboađus. Dan in dieđusge sáhtte ollásit ávaštallat, ahte sáhtášiigo muhtin oasil vuolgit vel ođđasit ráđđádallat, muhto doalan dan vejolašvuođa gal hui váigadin. Dás lea hui máŋgga jagi proseassa mannon čađa ja dása oktasaš kompromissii, ráđđádallanbohtosii leat dál boahtán.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä