Sápmi |

Suoma Sámi Nuorat ja Sámiráđđi bargagohtet ovttas diehtojuohkimiin EU ja Sámi gaskkas – bušeahtta masá miljon euro

Prošeavtta olis áigot earret eará ordnet skuvlejumiid EU-áššiin sápmelaččaide ja lágidit Sámi vahku Brysselis EU-olbmuide.

Enni Similä
Suoma Sámi Nuorat -searvvi várreságadoalli ja Sámiráđi oahppohalli Enni Similä muitala, ahte prošeakta beassá albmaláhkai johtui jagi 2020 álggus. Govva: Enni Similä / Priváhtta

Sámiráđđi ja Suoma Sámi Nuorat leat álggahan oktasaš EU-prošeavtta, mainna áigot juohkit dieđu Eurohpa uniovnna ja sámiid gaskkas.

"Filling the EU-Sápmi knowledge gaps" -nammasaš prošeavtta ulbmilin lea, ahte Sámis lassána diehtu EU-doaimmain ja EU-dásis fas diehtu sámiid birra.

– Sámis ii leat hirbmat olu diehtu EU:s ja dan stuktuvrras, dahje mo miii sáhttit bargat ovttas EU:in ja buoridit min áššiid Sámis. Maid EU:s ii leat nu olu diehtu Sámis ja sápmelaččaid birra. Mii leat oaidnán, ahte livčče dárbu hukset dakkár šaldi dohko EU:ii, muitala Suoma Sámi Nuorat -searvvi várreságadoalli ja Sámiráđi oahppohalli Enni Similä.

Prošeavtta olis lea dárkkuhus earret eará ordnet skuvlejumiid sámenuoraide ja eará sápmelaččaide ja lágidit Sámi vahku Brysselis.

– Mis leat boahtimin hárjehallanprošeakta ja hárjehalliide mentorat. Mii áigut maiddái ordnet EU-jurddabeasi, man dárkkuhus lea smiehttat, mo mii sáhttit oažžut EU:s juoidá Sápmái.

– Dárkkuhus lea maid ordnet Brysselis dakkár "Sámi week", Sámi vahku, man dárkkuhus livččii buktit dieđu sápmelaččaid birra dohko, čilge Similä.

Prošeakta beassá albmaláhkai johtui boahtte jagi álggus ja ovdal dan dasa áigot ohcat prošeaktabargi. Golmmajahkásaš prošeakta nohká čakčat 2022.

Prošeavtta bušeahtta lea 980 000 euro. Sámiráđi lassin dan ruhtadit Interreg Sápmi, Norrbottena leatna, Västerbottena leatna, Lappi Lihttu, Norgga Sámediggi, Romssa fylkkasuohkan ja Finnmárkku fylkkasuohkan.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä