Sápmi |

Suomi-areenas eai sámit dán jagi

Dán jagi Suomi-areena -dáhpáhusa virggálaš prográmmas Poris eai leat mielde sámit. Dan sajis ovdamearkan riikkabeaiáirasat Mikko Kärnä ja Katri Kulmuni leaba ságastallamin iešguđet fáttáin.

Kimmo Tiilikainen, Juha Sipilä ja Anne Berner keskustelemassa Porissa 11. heinäkuuta.
Govva: Jaani Lampinen / Yle

Suomi-areena-dáhpáhus álggii ikte vuossárgga Poris.

Dán jagi Suomi-areena-servodatságastallamiid virggálaš prográmmas eai leat mielde sámit.

Kärnä ja Kulmuni mielde

Lappi riikkabeaiáirasat leat mielde moatte ságastallamis. Guovddášbellodaga Mikko Kärnä lea maŋŋebárgga dbm 10.00 mielde ságastallamin das mo nuorra riikkabeaiáirasat čovdet politihka váttisvuođaid.

Guovddášbellodaga Katri Kulmuni lea mielde earret eará nuorra politihkariid ságastallamis maŋŋebárgga dbm 17 ja suokkardeamen Suoma ja Ruošša gaskavuođaid bearjadaga dbm 10.00.

Fáddán politihkalaš oassálastin ja ovttaveardásašvuohta

Bearjadaga diibmu 13.30 lea ságastallan das, ahte leatgo buohkain ovttaveardásaš váikkuhanvejolašvuođat ja politihkalaš oassálastimis Suomas. Dán dilálašvuođas lea hállamis earret eará Johanna Suurpää vuoigatvuohtaministeriijas.

Oktiibuot Suomi-areenas leat 170 dáhpáhusa.

Ságastallamiid sáhttá čuovvut Suomi Areena -neahttasiidduid bokte.

Suomi-areena nohká bearjadaga.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä