Saame |

Syksyn saamelaiskäräjävaaleissa 483 uutta äänestäjää

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta tiedotti tiistaina, että se on laatinut syksyn 2015 saamelaiskäräjävaaleja varten vaaliluettelon. Uusia äänioikeutettuja merkittiin 483 henkilöä.

sámediggi saamelaiskäräjät
Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 7.9.–4.10.2015 välisenä aikana. Kuva: Sámediggi

Tänä vuonna on eduskuntavaalien lisäksi myös saamelaisten kulttuuri-itsehallintoelin saamelaiskäräjien vaalivuosi.

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 7.9.–4.10.2015 välisenä aikana.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta tiedotti tiistaina, että se on laatinut syksyn 2015 saamelaiskäräjävaaleja varten vaaliluettelon.

Hakijoita noin 800, joista 483 hyväksyttiin

Vuoden 2015 vahvistetussa vaaliluettelossa on äänioikeutettuja yhteensä 5 795 henkilöä.

– Yhteensä hakijoita vaaliluetteloon oli noin 800. Vuoden 2014 puolella tuli noin 650 hakemusta, mutta hakemuksia tuli sen lisäksi vielä vuoden 2015 puolella, kertoo vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi.

Virallinen hakuaika päättyi 31.12.2014.

Uusia äänioikeutettuja merkittiin 483 henkilöä, joista 295 on vuoden 2011 vaaliluettelossa olevien henkilöiden äänioikeusikään tulleita lapsia.

– Merkitsemättä vaaliluetteloon jätettiin ne, joiden vaalilautakunta ei katsonut täyttävän saamelaiskäräjälain 3 §:n edellytyksiä tulla merkityksi vaaliluetteloon ja/tai joiden hakemukset jäivät puutteelliseksi, vaalilautakunta kertoo tiedotteessaan.

Valitukset osoitetaan vaalilautakunnalle ennen huhtikuuun 10. päivää

Vaalilautakunta postittaa jokaiselle äänioikeutetulle ilmoituksen äänioikeudesta.

Myös niille henkilöille, joita ei merkitty vaaliluetteloon, lähetetään ilmoitus merkitsemättä jäämisestä.

Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, voi kirjallisesti vaatia oikaisua vaalilautakunnalta viimeistään huhtikuun 10. päivänä ennen kello 16.00.

Vaaliluettelo nähtävillä maaliskuun puolestavälistä lähtien

Vaaliluettelon pohjana on ollut vuoden 2011 vaaliluettelo, jonka tiedot on päivitetty väestörekisteristä.

Vaalilautakunta asettaa vaaliluettelon nähtäville 16.3.–27.3.2015 saamelaisten kotiseutualueella.

Vaaliluettelo on näkyvillä yllämainittujen päivien aikana arkipäivisin kello 14.00–17.00 Tunturi-Lapin luontokeskus Skierrissä Hetassa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa, saamelaiskäräjien toimistossa Utsjoella ja Vuotson koululla.

Jokaisella on mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat vaaliluetteloon merkityt tiedot suoraan vaalilautakunnan toimistosta, sähköpostilla tai käymällä katsomassa vaaliluettelosta yllä olevissa paikoissa.

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi.

Lakia saamelaiskäräjistä ollaan uudistamassa. Perustuslakivaliokunta käsittelee hallituksen esitystä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi huomenna keskiviikkona.

Korjattu 3.3.2015 klo 17:30: Hakijoita oli yhteensä 800, ei vain 650, kuten aikaisemmin kerroimme. Vuoden 2014 puolella tuli noin 650 hakemusta, mutta hakemuksia tuli sen lisäksi myös vuoden 2015 puolella, vaikka hakuaika päättyi 31.12.2014.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä