Säämi |

Taah vuorâseh iä poolâ koronavirusist, mutâ pääihist lii tulkkâdijjee – Elsa Väisänen: “Ij taarbâš kuittâg poollâđ, ete poomih puátih niiskán”

Elsa Väisänen já Eeva Seurujärvi kulluv kuohtuuh koronavirus riskâjuávkun. Sunnuu mielâst taat lii uáli jo eromâš tile.

Elsa Väisänen
Elsa Väisänen áásá Kempeleest. Suu eellimääigi ij lah kuássin lamaš tággáár tile, ko tääl lii. Govva: Anja Kaarret / Yle

Elsa Väisänen Kempeleest kulloo koronavirus riskâjuávkun já ferttee pisottâllâđ pääihist. Sun kovvee taan tile “päikkiarestin”.

– Ij uážu moonnâđ káávpángin ko čiččâm ääigi iđedist tooláá. Talle kalga kiergâniđ tijmeest taid uástusijd puoh čokkiđ já mäksiđ já vyelgiđ tobbeen meddâl, sun muštâl.

Väisänen lii laaviim eelliđ kirhoost, servikode kähvituuveest já eres tábáhtusâin. Tääl sun kartta leđe pääihist, ige tieđe vala, ete mon kuhháá.

– Tääl ferttee pääihist leđe. Suhháid mun lam kođđáám, ennuv lam televisio keččâm, já tääl must kolgâččij riemmâđ čokkiđ tom rukkoospuudâ. Koláhân täst-uv äigi. Jiem tieđe, mon kuhháá kalga tääbbin päikkiarestist orroođ, sun muštâl.

“Tääl ij taarbâš kuittâg poollâđ, ete poomih puátih niiskán”

Elsa Väisänen ij illood taan tiileest.

– Ijhân tot tiäđust-uv nuuvt raappâd lah. Uážuhân eelliđ tobbeen olgon väzzimin kale, mut jis kiinii puátá vuástá, te ij koolgâ moonnâđ kyevt meetter aldeláá, sun muštâl.

Veikkâ Väisänen lii-uv ennuv feerim puohlágán aašijd eellimääigi, lii taat suu-uv mielâst eromâš tile.

– Na tot kal lii nuuvt eromâš tile, ko ij muu eellimääigi lah kal tággáár lamaš. Mun lam jurdâččâm, et suátiäigi lâi eres. Tääl ij taarbâš kuittâg poollâđ, ete poomih puátih niiskán, sun ruáhásist.

“Kalehân tot huolâ lii, mutâ ij tot polâškuát äävti”

Väisänen ááigu tipteđ mielâst ravvuid, maid lii uážžum. Sun pasa kieđâid, ige teivâd ulmuigijn. Taat eromâš tile ij kuittâg vala polâttit suu.

– Kalehân tot huolâ lii, mutâ ij tot polâškuát äävti. Ijhân tast elimist puáđi mihheen, jis polâškuát čuuvtij, sun muštâl.

Pärttihlâš Eeva Seurujärvi lii oovtâ uáivilist Väisäsijn.

– Na jiem poolâ. Ij tom äävti poollâđ, jis tot puátá, te puátá. Mutâ tuáivuimield ij puáđi, sun iätá.

Sunjin lâi olâttâs, mon jotelávt koronavirus levânij maailmist.

– Kalehân tot tiäđust-uv oro tienuuvt, ete ij lijjii oskođ, ko tot vuosmuš lâi Avelist, ete tast ubâ maailm hommá šadda, sun juurdâš.

Eeva Seurujärvi
Eeva Seurujärvin pikkâ lii uápis konstâ kolgotaavdâi vuástá. Govva: Anja Kaarret / Yle

Koronavirus tiet maŋgâseh láá tääl muštâččâm, magareh koonstah talle tovle espanjataavdâ ääigi lijjii aanoost kolgotaavdâi vuástá. Maŋgâseh mušteh-uv Lusme-Piäká koonstâid. Sun ij luáštám kiämmán siisâ tálusis já pooldij piihâ.

Seurujärvi muštá täid koonstâid já lii meiddei jieš motomin puáldám piihâ, ko láá lamaš kolgotaavdah joođoost. Piihâ suovâ já haajâ išedij, iäge suu párnááh kale puáccám talle.

– Máttáátteijee val koijâdij must, ete maht kaandah iä lah puoccâm, ko škoovlâst iä lah iärráseh ko tunnuu kaandah. Mutâ jiemhân mun sunjin selvâttâm, ete maid mun lam porgâm, Seurujärvi povvust.

Varrasamosat: Säämi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä