Sápmi |

Tamperelaš speallofitnodat ohcá sámegielat jietnaneavttáriid konsol- ja dihtorspellui – speallu vuođđuduvvá sámi mytologiijai

Spealu duohkin leat tamperelaš Redstage ja kárášjohkalaš Miksapix -fitnodagat.

SKÁBMA - Polar Night
Spealu váldopersovdna lea Áilu nammasaš gánda. Govva: Red Stage Entertainment & Miksapix Interactive

Speallofitnodat Red Stage Entertainment ohcá dál jietnaneavttáriid SKÁBMA - Snowfall -nammasaš spellui. Speallu lea prologa SKÁBMA - Polar Night -spellui.

Spealus nuorra sámegánda Áilu vuolgá guhkes mátkái ohcat Sarvá, mas lea fápmu máhcahit čuovgga ja seavdnjada dássedeattu.

– Ohcat spellui logi sierra ahkásaš davvisámegielat jietnaneavttára. Dán rádjái leat ožžon dieđuid nissonjietnaneavttáriin, muhto almmáiolbmot leat unnán almmuhan beroštumi, dadjá Red Stage -fitnodaga stivrra ságadoalli Marjaana Auranen.

Spealu duogábealde lea maiddái sápmelaš speallofitnodat Miksapix Interactive Norggas, muitala Auranen.

Ulbmil lea báddet jienaid Tampere guovllus.

– Álggos ulbmil lei dahkat báddemiid Kárášjogas Miksapix Interactive oktavuođaid bokte, muhto koronadili dihte dat ii leat vejolaš go rájiid rasttildeapmi sáhttá váttis dán dilis, namuha Auranen.

Vuosttas sámegielat konsolspeallu

SKÁBMA - Polar Night lea vuosttas konsol- ja pc-speallu, mii dahkkojuvvo sámegillii ja sámi perspektiivvas. Spealu buvttadeapmi álggahuvvui jagis 2018 go kárášjohkalaš Miksapix ja Red Stage mearridedje ovttasbarggus.

Guovtti speallofitnodaga ovttasbarggus Miksapix veahkeha Red Stage hábmet sámekultuvrra ovdanbuktima heivvolaš ja rivttes vugiin. Dat maiddái sihkkarastá 3D-hápmosiid kvalitehta ja fállá veahki programmerenbargguin.

– Lea dehálaš, ahte boađus lea autenttalaš ja albma, ja ahte dan áŋkor lea Sámis, oaivvilda Red Stage -fitnodaga stivrra ságadoalli Marjaana Auranen, geas alddesge leat čatnosat Sápmái.

Mikkel J. Sara dutkkada spealu lávu 3D-málle ja dárkkista hámi ja designa kvalitehta.
Miksapix-fitnodaga beaivválaš jođiheaddji Mikkel J. Sara dutkkada spealu lávu 3D-málle ja dárkkista hábmema kvalitehta. Govva: Miksapix Interactive
Miksapix-fitnodaga beaivválaš jođiheaddji Mikkel J. Sara mielas lea hui dehálaš, ahte spealuid máilmmis lea sámesisdoallu go mánát spellet ain eanet spealuid ja geavahit ain uhcit árbevirolaš mediaid.

– Mii galgat buvttadit speallomáilbmái sámi sisdoaluid danin go sámemánát ánssášit beroštahtti sisdoaluid sámegilli. Dat dorjot sin sámegiela ja movttiidahttet sin iežaset giela geavaheamis, dadjá Sara.

Ulbmil olahit mánáid máilmmeviidosaččat

Speallu lea dárkkuhuvvon 8–15-jahkásaš mánáide, ja ulbmil lea fállat dan sihke sámi- ja máilmmiviidosaš márkaniidda, muitala Miksapix-fitnodaga beaivválaš jođiheaddji Mikkel J. Sara.

Juo spealu plánema álgomuttus speallofitnodagat namuhedje, ahte Skábma-speallu lea boktán beroštumi riikkaidgaskasaš dásis. Dalle Mikkel J. Sara muitalii, ahte sihke spealu testejeaddjit ja riikkaidgaskasaš speallogoasttideaddjit leat rábmon spealu demoveršuvnna.

– Mii sávvat, ahte dát speallu lokte sámekultuvrra oidnosii máilmmis eanet go goassige ovdal, dajai Miksapix-fitnodaga beaivválaš jođiheaddji Mikkel J. Sara.

Geahča videos, makkár lea SKÁBMA - Polar Night -speallu. Video: Video: Red Stage Entertainment & Miksapix Interactive.

25.5.2020 dii. 15.42 divvojuvvon spealu namman SKÁBMA - Snowfall ja lasihuvvon diehtu, ahte speallu lea prologa SKÁBMA - Polar Night -nammasaš spealus.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä