Saame |

Tenojokisopimus heikentää saamelaisten aseman - Anna-Maja Henriksson vaati vaikeutettua menettelyä eduskunnassa

Kansanedustaja, perustuslakivaliokunnnan jäsen Anna-Maja Henriksson jätti eriävän mielipiteen valiokunnan Tenojokisopimus-lausuntoon.

Anna-Maja Henriksson
RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Eduskunnan perustuslakivaliokunta jätti tänään lausuntonsa Suomen ja Norjan välisestä niin kutsutusta Tenojokisopimuksesta, joka koskee Tenon kalastusoikeuksia.

Sopimus heikentää merkittävästi saamelaisten mahdollisuuksia jatkaa kulttuurinsa kehittämistä ja rajoittaa ennen kaikkea saamelaisten mahdollisuuksia perinteiseen kalastukseen Tenolla, sanoo valiokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen jättänyt Anna-Maja Henriksson (RKP).

– On tärkeää, että Tenojoen lohia suojellaan. Suomen ja Norjan välillä neuvotellun sopimuksen ongelma on, että nimenomaan saamelaisten asemaa suhteessa muuhun väestöön heikennetään kalastusoikeuden rajoitusten myötä.

Esitys eduskunnan vaikeutetusta menettelystä hävisi äänestyksessä

Henrikssonin mukaan sopimus tulisi hyväksyä eduskunnassa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä, jotta se voisi astua voimaan. Samaa mieltä ovat olleet useat perustuslakiasiantuntijat. Asiasta äänestettiin valiokunnassa, jossa Henriksson tuki esitystä kahden kolmasosan enemmistöstä. Esitys hylättiin äänin 6-8.

Anna-Maja Henrikssonin mukaan on valitettavaa, että valiokunta ei kyennyt yhteiseen näkemykseen tässä tärkeässä asiassa.

– Eriävä mielipide perustuslakivaliokunnassa on harvinainen asia, mutta minä koen päätöksen yksinkertaisesta enemmistöstä olevan niin virheellinen, että halusin perustella näkemystäni julkisesti.

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta etenee seuraavaksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja sieltä eduskunnan täysistuntoon.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä