Sää´mjânnam |

Tuõđâšvuõtt da suåvâdvuõttkomissio valmštõõlli saǥstõõllâmpoodd lie še sääʹmjânnmest

Čeʹvetjäuʹrrvuvdd saǥstõõllâmpoodd lij sääʹmpõõrtest mââiʹbargg vueʹssmään 8. peiʹvv čieʹcc 18.00-21.00. Âʹvvel, Keväjäuʹrr da Njeäʹllemvuudi saǥstõõllâmpoodd lij Âʹvvlest ortodokslaž sieʹbrkått põõrtest sueʹvet vueʹssmään 19. peiʹvv čieʹcc 12.00-15.00.

Anni-Kristiina Juuso
Anni-Kristiina Juuso lij Riikksuåvtõõzz kanslia spesiaaläʹšštobddi Govva: Ville-Riiko Fofonoff / YLE

Anni-Kristiina Juuso lij Riikksuåvtõõzz kanslia spesiaaläʹšštobddi da son särnn što, tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vuuʹdin saǥstõõllâmpooddi ǩiõllan lij tâʹvvsääʹmǩiõll. Aanar- da nuõrttsääʹmǩiõll vuuʹdin saǥstõõllmõõžžin lij tuʹlǩǩõs. Pukin saǥstõõllmõõžžin ǩiõllân lij še lääʹddǩiõll.

Täin saǥstõõllâmpooddin mieʹldd lij piisar da suu tuâjjan lij ǩeeʹrjted påʹrddǩerjja pââjas puk mâiʹd oummu mainsted. Jos jiõk vuäitt vuässõõttâd saǥstõõllmõõžžin vuäitak piijjâd jijjad jurddjid E-postain addrõssân sapmi@vnk.fi ǩieʹssmään 29. peiʹvv räjja.

Mij sääʹmvuuʹdest saǥstõõllâmpoodd lie, Čeʹvetjäuʹrr sääʹmpõõrtest mââiʹbargg vueʹssmään 8. peiʹvv čieʹcc 18.00-21.00.

Âʹvvlest ortodokslaž sieʹbrkått põõrtest sueʹvet vueʹssmään 19. peiʹvv čieʹcc 12.00-15.00. Tät saǥstõõllâmpodd lij meinnum Âʹvvel, Keväjäuʹrr da Njeäʹllem aassiid.

Mõõn saǥstõõllâmpoʹdde mieʹldd vaikkted tõzz måkam ääʹšš pueʹtte mieʹldd suåvâdvuõtt da tuõđâšvuõttkomissio tuõjju, jos tät tuõttan šâdd.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä