Sápmi |

Tuomas Aslak Juuso ságadoalliáigodat ii álgán áibbas nu mo ieš lei sávvan: "Koronadilli lea mearridan daid rámmaid, maid siste bargat"

Suoma Sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso muitala, ahte koronadili dihte eai leat sáhttán dábálaččat ovddidit áššiid.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.
Tuomas Aslak Juuso válljejuvvui Sámedikki ságadoallin guovvamánu loahpas dušše vehá ovdal, go koronavirus rievdadii máilmmi. Govva: Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi | Saamelaiskäräjät

Sámedikki jahki 2020 ja Tuomas Aslak Juuso ságadoalliáigodat vulggii johtui veháš earálágán dilis. Koronadili dihte eai leat sáhttán áibbas dábálaččat vuolgit ovddidit áššiid ja hukset dán áigodaga, dadjá Juuso.

– Koronadilli lea mearridan daid rámmaid, maid siste bargat. Lea suddu, ahte eat leat beassan áibbas dieinna ládje johtui go livččen iešge sávvan, earenoamážit politihkalaš váikkuheami bokte.

Koronaáiggis leat leamaš iešguđet hástalusat, mat leat barggahan Sámedikki ja nu váikkuhan sámeáššiid ovddideapmái. Earret eará oktavuođa doallan Helsset guvlui lea leamaš hástaleaddji, go mátkkošteapmi lea leamaš gildojuvvon ja riikabeaivvit leamaš hohpolaččat eanaš koronaáššiiguin.

– Dieđusge dat lea váikkuhan min iežamet áššiinge dáppe Sámis, ahte mii leat gáiddusbargooktavuođain mannan. Dat dattetge lea doaibman bures, leat nagodan dán giđa ja koronaáiggi doallat doaibmadási badjin bures, dadjá Juuso.

Dáhpáhusat ja deaivvadeamit sirdojuvvon

Koronadili dihte Sámediggi lea gártan sirdit máŋggaid dáhpáhusaid ja deaivvademiid juogo gáiddusoktavuođaid hápmái dahje boahtteáigái. Okta sirdojuvvon dáhpáhus lea sámi parlamentarihkkáriid konfereansa.

– Eat sáhte dál lágidit dan borgemánus, nugo leimmet álgoálggus plánen earenoamážit dan dihte, ahte Ruoŧas lea dat koronadilli dál mii lea. Mis ii lean eará molssaeaktu go sirdit dan ain ovddos guvlui.

Juuso muitala, ahte leat maiddái olu dakkár deaivvadeamit iešguđet ásahusaid njunnošiiguin dahje njunuš politihkkariiguin, maid sii leat sirdán ain ovddos guvlui.

– Sávvamis dál deaivvadeamit sáhttet šaddat duohtan.

Sámediggi čuovvu čađat, mo koronadilli boahtá váikkuhit ja rievdat, dadjá Juuso.

Áššit ovdánit koronadilis fuolakeahttá

Koronadilis fuolakeahttá Sámedikkis leat geahččalan bargat buoremusat, ja leatge olu iešguđet áššit, mat Sámedikkis leat leamaš čađat jođus, dadjá Juuso.

Dán rádjái Sámedikkis leat ovddidan jo ovdamearkan ealáhusáššiid, dálkkádatrievdamii guoskevaš áššiid ja sosiála- ja dearvvašvuođaođastussii guoskevaš áššiid, Juuso joatká.

Dan lassin jahkái lea gullan earet eará Sámi parlamentáralaš ráđi jođiheapmi, joatkkaráđđádallamat Davvi-Lappi eanangoddeláva 2040 birra ja lágaid ođasmahttinproseassat.

– Ruvkeláhka, luonddusuodjalanláhka ja eanageavahan- ja huksenláhka leat dál ođasmahttima vuolde. Mii leat dain proseassain mielde ja bargamen ain, čilge Juuso.

Álgovahkus Sámedikki stivra maiddái válljii iežas ovddasteaddjiid doaibmagoddái, mii galgá válmmaštallat sámediggelága rievdadeami.

Tuomas Aslak Juusos lea dán jahkái goit vel olu maid vuordit.

– Leat olu iešguđet proseassat, mat bohtet daid krihtalaš áigodagaide. Sode-ođastus lea okta stuoris, ruvkelága albma ráđđádallamat sihke eanageavahan- ja huksenlága ráđđádallamat leat boahtimin. Maiddái dat sámediggelága ođasmahttinkomitea bargu álgá, Juuso namuha ovdamearkan.

Guldal dás Sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso jearahallama. Juuso muitala earet eará mo sámeáššiid ovddideapmi lea ollašuvvan koronaáiggis ja makkár áššiiguin Sámediggi lea dán jagi bargan. Jietna: Yle Areena.

Geahčastat jahkái 2019

Sámedikki jahki 2019 lei doaimmalaš, oaivvilda Tuomas Aslak Juuso.

Jahki sisttisdoalai earet eará sámediggeválggaid, Sámi parlamentáralaš ráđi ságajođiheami sirdašuvvama Suoma Sámediggái, Ovttastuvvan Našuvnnaid eamiálbmogiid gielaid jagi, duohtavuohta- ja soabahanproseassa guoski ráđđádallamiid loahpaheami ja Duodje-akademiija álggaheami.

Sámedikki ságadoalli geahčastaga jahkái 2019 beasat lohkat dáppe.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä