Sää´mjânnam |

Unna Junná ođđ prograamm äʹlǧǧe – ǩiiđâst lååʹdd, täʹlvvsiõr da mainnâz

Unna Junná vuäinn 18.2 rääʹjest vuõssâârǥ Yle TV2 -kanaalâst čiâss 8.30 da ođđešt piâtnâc Yle Teema &Fem -kanaalâst čiâss 7.45 di Yle Areenast.

Essi Kesti joođeet Unna Junná.
Govva: Heli Huovinen / Yle

Yle sääʹmǩiõllsaž päärnaiprogramm Unna Junná määcc vuõssâârǥ 18. täʹlvvmannu ođđ prograammivuiʹm.

Unna Junná vuäinn 18.2 rääʹjest vuõssâârǥ Yle TV2 -kanaalâst čiâss 8.30 da ođđešt piâtnâc Yle Fem -kanaalâst čiâss 7.45 di Yle Areenast.

Ǩiiđ vuõssmõs prograammest piâssâp tobdstõõttâd oʼʼ programmjååʹđteei Essi Kestin. Kesti lij aanarneǩ ǩiõttʼtuâjmättʼtõõtti da son jååʹđat prograamm aanrõšǩiõʹlle.

– Vuõssmõs ǩeʹrdd kamera ooudâst leäi hervvai, leâša tõt leäi ihana, ko pirr leäi hääʹšǩes tuâjj-joukk, Kesti mušttal.

Vuõssmõs prograammest son čuäjat pirstõõzzid, mõid päärna lie pirstam moččummuž pihttsin.

Ođđ prograamm šâʹdde tobddâz õhttsažtuâjjkueiʹmivuiʹm

Unna Junná ǩiiđ prograammin lie jiânnai ođđ. Ođđ studio da ođđ jååʹđteejai lââʹzzen prograammest lie še aivv ođđ programm-rääid.

Dálvesuohttasat-rääiʹdest piâssâp siõrrâd ålggan õõutâst Karigasnjaarǥ päärnaiʹvuiʹm. Oʹhjjeei Martti Kyrö da Matias Rasmus čuäʹjte päärnaid måkkam hääʹsǩes aaʹššid puätt tälvva tuejjeed ålggan. Programm lii raajjum õhttsažtuâjast Meäʹcchalltõõzz Tâʹvv-Lappi luâttkääzzkõõzzivuiʹm da tõt lij sniimmum Luomâšjooǥǥâst.

Dálvesuohttasat.
Govva: Heli Huovinen / Yle

Ǩiđđpââʹj aalǥâst kuâsttje še Saaʹmi škooultemkõõskõõzz medialiinj mättʼtõõđi raajjam animaatiofiiʹlm. Vuõssmõs prograammest vueiʹnnap Hanna-Mari Hotta animaatio kuusǩest. Aanrõšǩiõllsaž muštleejen lij 2-klaaʹssneʹǩ Arvi Lehmuslehti Aanrest.

Kuávská.
Govva: Hanna-Mari Hotta / Yle

NRK Sääʹm puuttam Binnabánnaš-kuuhlažräidd čuäʹjted ââʹn vuõssmõs vuâra nuõrttsäämas. Ouddâl Unna Junnást lij vuäinnam prograam tâʹvvsäämas, leâša tän ǩiiđ puk 15 vueʹzzid pueʹtte nuõrttsäämas. Binnabánnaš jiõnin lij Unna Junná programjååʹđteejen tobddaz musikkneǩ Anna Lumikivi.

Binnabánnaš.
Govva: NRK Sápmi

Maŋŋlest ǩeâđđa Unna Junnást tobddstõõttâp puerab juõiʹǥid, leeuʹdid da veälpsid. Tän lââʹzzen Unna Junná käunnai muʹzeeʹjast miõlǩiddlaž tävvrid da vueiʹnnep veâl mäʹhtt mainnsest šâdd kartt.

Ǩiiđ vuõssmõs Unna Junná vuäinn vuõssaarǥ 18.2.2019 čiâss 18.30 Yle TV2-kanaalâst da ođđešt 22.2.2019 Yle Teema & Fem -kanaalâst. Puk Yle Sääʹm päärnaiprograammig kaaunak Yle Areenast.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä