Saame |

Utsjoelle valitaan kirkkoherra rahatilanteen selvittämisen jälkeen

Utsjoen kirkkoherran jäädessä eläkkeelle virkaan toivotaan henkilöä, joka jo osaisi saamen kieltä. Utsjoen seurakunnalta on pyydetty viran täyttämisestä selvitys.

Arto Seppänen
Kuva: Vesa Toppari / Yle

Utsjoen nykyinen kirkkoherra Arto Seppänen on lomalla ensi vuoden tammikuun loppuun, jonka jälkeen hän jää eläkkeelle.

Kirkkoherran viransijaisena hallinnollisissa asioissa toimii Jouko Lepistö. Seurakunnan kirkollisista toimista puolestaan vastaa pastori Waltteri Hämäläinen elokuun puolivälistä tammikuun loppuun.

Utsjoen seurakunnalta pyydetty selvitystä viran täyttämisestä 

Tuomiokapitulissa Utsjoen kirkkoherran viran täyttämistä on käsitelty huhtikuusta alkaen. Tuomiokapituli on pyytänyt Utsjoen seurakunnalta selvitystä viran täyttämisestä.

Selvityksessä Utsjoen seurakunta käsittelee sitä, voiko virkaa ylipäätään laittaa hakuun, minkälaista vaalitapaa käytetään ja onko virkaan erityisvaatimuksia.

Oulun hiippakunnan hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen kertoo, että Utsjoen seurakunta on toimittanut kesäkuussa selvityksensä.

– Olemme saaneet Utsjoen seurakunnalta selvityksen kesäkuun lopussa. Siinä yhteydessä kysyttiin myös sitä, miten Utsjoen seurakunta on ajatellut tasata rahatilanteensa tämän vuoden aikana ja pidemmälläkin ajalla, sanoo Ruotsalainen.

Rahatilanne selvitettävä

Utsjoen seurakunnan rahatilanne on melko tiukka ja seurakunta onkin toivonut, että rahoitus turvattaisiin pysyvällä rahoituksella kirkkohallituksen budjetista.

Seurakunnan rahatilanne on selvitettävä ja vasta sen jälkeen kirkkoherran virka voidaan laittaa hakuun.

– Tämä rahatilanne on ensin selvitettävä, ennenkuin virka voidaan laittaa hakuun, toteaa hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen.

Ohcejoga girku
Kuva: Eljas Niskanen / Yle

Saamen kielen taito tärkeä

Hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen mainitsee, että he haluaisivat toimeen henkilön, joka osaisi hoitaa asioita yhtä hyvin kuin Arto Seppänen.

Myöskin saamen kielen toivottaisiin olevan jo hallussa virkaa haettaessa.

– Yksi pääasia on tietenkin saamen kielen taito ja se tietysti rajaa hakijoiden määrää. Toivoisimme, että virkaan hakisi henkilö, joka osaisi jo saamea.

Sukupuoli ei voi olla viran vaatimuksena

Eläkkeelle jäävä Arto Seppänen ei itse hyväksy naispappeja, mutta sukupuoli ei voi viran vaatimuksena olla.

Kari Ruotsalainen sanookin, että kun virkaan haetaan henkilöä, kaikilla on oltava samanlaiset mahdollisuudet.

– Tuomiokapitulissa on aina perusajatuksena se, että nais- ja mieshenkilöillä kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet päästä virkaan. Ja kirkkoherran virkahan on sellainen, että siinä kirkkoherran täytyy kyetä yhteistyöhön sekä nais- että miespappien kanssa.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä