Sápmi |

Uuccâp párnáid mieldi Unna Junnán – Ohcat mánáid mielde Unna Junnái – Ooccâp päärnaid mieʹldd Unna Junná -prograʹmme

Unna Junná etsii lapsia mukaan ohjelman tekoon.

Anna Morottaja já Kielâpiervâl párnááh
Kuobžâ-Piäká Ánná já kielâpiervâl párnááh Livđeraiđâlâs-rááiđu kuvviimijn kiđđuv 2019. – Kuobžâ-Piäká Ánná ja giellabeasi mánát Livđeraiđâlâs-ráiddu govvemiin giđđat 2019. – Kuobžâ-Piäká Ánná da ǩiõllpieʹzz päärn Livđeraiđâlâs-rääid sniimmʼmõõžžin ǩeâđđa 2019. – Anna Morottaja ja kielipesän lapset Livđeraiđâlâs-sarjan kuvauksissa keväällä 2019. Govva: Unna Junná / Yle

Halidičij-uv pärnád leđe mieldi rähtimin párnáiohjelmijd sämikielân?

Mij uuccâp 3-7 ihásijd anarâš-, nuorttâlâš já orjâlâškielâlâš párnáid fáárun Unna Junná -ohjelm rähtimân. Tuáivup kavnâđ párnáid sehe kamera oovdân já jienâčaittâleijeid.

Almottâttâđ puáhtá šleđgâpostáin čujottâsân unnajunna(a)yle.fi. Čääli rijjâhámásâš viestân ucemustáá tiäđuid päärni avveest, aassâmkuávlust já kielâtááiđust, sehe ohtâvuotâtiäđuid.

Päärnist kalga leđe huolâtteijee lope.

Lasetiäđuid finnee numerist +358 40 1461 686 tâi šleđgâpostáin čujottâsâst heli.huovinen(a)yle.fi.

Sämikielâliih párnáiohjelmeh kávnojeh Yle Areenast.

Hálidivččiigo du mánná leat mielde bargamin sámegielat mánáidprográmmaid?

Ohcat 3–7-jahkásaš anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegielat mánáid mielde Unna Junná -prográmmáid bargamii kamera ovdii ja maiddái jietnaneavttárin.

Jus hálidat almmuhit iežat máná mielde prográmma bargamii, de sáddes friijahápmásaš šleađgapoastta čujuhussii unnajunna(a)yle.fi. Muital goit dieđuid máná agis, ássanbáikkis ja giellamáhtus. Bidjal čuovusin iežat oktavuođadieđuid.

Mánás galgá leat fuolaheaddji lohpi oassálastit prográmma bargamii.

Lassedieđuid oažžu nummiris +358 40 1461 686 dahje šleađgapoasttain čujuhusas heli.huovinen(a)yle.fi.

Sámegielat mánáidprográmmat gávdnojit Yle Areenas.

Haaʹleʹči-a tuu päʹrnn leeʹd mieʹldd raajjmen sääʹmǩiõllsaž pääʹrnaiprograammid?

Ooccâp 3–7-âkksa aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõllsa päärnaid mieʹldd Unna Junná -prograamm rajjummša. Čuäʹjtõõlljid tuâivat nuʹtt kamera ouʹdde, ko še jiõnnčuäʹjtõõlljen.

Jos haaʹlääk iʹlmmted pärnnad mieʹldd prograʹmme, vuõlttâd e-pååʹštin teâđ pääʹrn ââʹjjest, jälstemsââʹjest di ǩiõllsilttõõzzâst addrõʹsse unnajunna(a)yle.fi. Vuõlttääk-han miʹjjid õhttvuõtt-teâđaid še.

Päärnast feʹrttai leeʹd jeäʹlteei lååʹpp.

Lââʹzz teâđaid vuäǯǯak nââmrest +358 40 1461 686 leʹbe e-pååʹštin heli.huovinen(a)yle.fi.

Sääʹmǩiõllsa pääʹrnaiprograam lie Yle Areenast.

Haluaisiko lapsesi olla mukana tekemässä saamenkielisiä lastenohjelmia?

Etsimme 3–7-vuotiaita inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisiä lapsia mukaan Unna Junná -ohjelman tekoon. Esiintyjiä toivotaan sekä kameran eteen että ääninäyttelijöiksi.

Mikäli haluat ilmoittaa lapsesi mukaan ohjelman tekoon, lähetä vapaamuotoinen sähköposti osoitteeseen unnajunna(a)yle.fi. Kerrothan ainakin lapsen iän, asuinpaikkakunnan ja kielitaidon. Liitäthän mukaan yhteystietosi.

Lapsella tulee olla huoltajan lupa.

Lisätietoja saa numerosta +358 40 1461 686 tai sähköpostilla osoitteesta heli.huovinen(a)yle.fi.

Saamenkieliset lastenohjelmat löytyvät Yle Areenasta.

Kuldâl Yle sämikielâlij pärniohjelmij pyevtitteijee Heli Huovisen sahhiittâllâm tast. – Guldal Yle sámegielat mánáidprográmmaid buvttadeaddji Heli Huovinen jearahallama dás. – Kulddal Yle sääʹmǩiõllsaž pääʹrnaiprogrammid puuʹtʼteei Heli Huovinen mainstâʹttmõõžž täʹst. – Tästä voit kuunnella Ylen saamenkielisten lastenohjelmien tuottaja Heli Huovisen inarinsaamenkielisen haastattelun. Jietna: Anja Kaarret / Yle

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä