Sää´mjânnam |

Vaal-luʹvddkåʹdd ǩiõttõõli ǩiõllsilttõõzz saaʹmi ouddoummu tuâjast – “Taarb mieʹldd altteet ǩiõllärvstõõllâmjoouk teʹstteed ǩiõllsilttõõzz”

Vaal-luʹvddkåʹdd mieʹrrii, što ǩiõllsilttõõzz tuõđtummuž diõtt tõt alttad taarb mieʹldd ärvstõõllâmjoouk, mâʹst lie koumm vuäzzla ǩeäk iʹlla čõnnõõttâm vaal-luʹvddkådda.

Hanna-Maaria Kiprianoff
Hanna-Maaria Kiprianoff jååʹđat saaʹmi ouddoummuvaaʹli vaal-luʹvddkååʹdd. Govva: Sara Wesslin / Yle

Saaʹmi ouddoummuvaali 2017 vaal-luʹvddkåʹdd lij mieʹrrääm, što vaal-luʹvddkåʹdd alttad ouddoummuvaaʹlin ärvstõõllâmjoouk testtad võboršiiʹǩǩi ǩiõllsilttõõzz.

Vaal-luʹvddkåʹdd ǩeäčč, što tõn tuâjjan lij tuʹtǩǩeed võboršiiʹǩǩi vaalââʹntemvuõđ še sääʹmǩiõl silttummšest. Hanna-Maaria Kiprianoff mušttal, što vaal-luʹvddkåʹdd alttad ärvstõõllâmjoouk, jos pâi tõõzz lij tarbb.

– Meeʹst lij sååbbar vuõssmõs peiʹvv čõhččmannu da tõn mâŋŋa mij tieʹttep, jos mij taarbšep nåkkam joouk, mušttal vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Hanna-Maaria Kiprianoff. 

Ǩiõllsilttõs teʹstteet mainstummuž vuâđald 

Kiprianoff mušttal, što ärvstõõllâmjoukk tuâjjan lij mainsted võboršiiʹǩǩivuiʹm säämas nuʹt võboršeeʹǩǩ vueiʹtte čuäʹjted siʹjji ǩiõllsilttõõzz.

– Nuʹt hääʹrves oummin lie ǩiõllsilttõõzzâst tuõđštõs, nuʹt mieʹrriim, što mainstummuš lij nok tän õhttvuõđâst, mušttal Kiprianoff.

Ärvstõõllâmjoukk testtad ǩiõllsilttõõzz da rapoortâst tõʹst vaal-luʹvddkådda, kååʹtt mââimõõzzâst mieʹrrad tõʹst, lij-a võboršeǩ vaalââʹntemvuõttsaž.

Saaʹmi ouddoummuvaal 2017 ââʹnet pâʹsspeeiʹv 8.10.2017. Vaalin vaʹlljee ouddoummu poʹdde 1.1.2018 – 31.12.2020. Võboršiiʹǩǩi vaʹlljummša âlgg iʹlmmted ääʹljeeʹl 1.8.2017 da peeʹšteeʹl 31.8.2017 čiâss 12.00 räjja.

Vaalin jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõõǥǥ lie vueiʹnnemnalla 1.9.2017 – 30.9.2017.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä