Sää´mjânnam |

Vaaldšemvuõiggâz kõskkmieʹrrõs: Veikko Feodoroff alttâd saaʹmi ouddooumžen

Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggâz mieʹrrõõzz mieʹldd Veikko Feodorff tuåimm saaʹmi ouddooumžen eeʹjj vaaʹjjtõõzzâst. Vaaldšemvuõiǥâs uuʹdi ääʹššest kõskkmieʹrrõõzz rosttovmannu 22. peiʹvv.

Veikko Feodoroff
Veikko Feodoroff lij tuåimman saaʹmi ouddoumžen juʹn ouddâl. Ââʹn son juätkk kolmm eeʹjj kõõut mâŋŋa. Govva: Vesa Toppari / Yle

Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggâz mieʹrrõõzz mieʹldd Veikko Feodoroff tuåimm saaʹmi ouddooumžen eeʹjj vaaʹjjtõõzzâst.

Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiǥâs uuʹdi ääʹššest kõskkmieʹrrõõzz rosttovmannu 22. peiʹvv.

Vaaldšemvuõiǥâs heelǥii tiuʹddepiijjmõõžž kuõskki kaibbtõõzzid - Juätkk õinn vaiddlõõzzi ǩiõtt'tõõllmõõžž

Sanila da Fofonoff lie kaibbjam vaiddlõõzzines, što vaal-luʹvddkååʹdd mieʹrrõs kååʹmted da tõn tiuʹddepiijjmõš ǩeʹldded. Vaaldšemvuõiǥâs lij heelǥääm tiuʹddepiijjmõõžž ǩeâlddmõõžž kuõskki kaibbtõõzz.

Vaal-luʹvddkååʹdd ciâlklmest pohtt kuuitâǥ ouʹdde, što mieʹrrõõzz tiuʹddepiijjmõõžž ij õõlmlaž ouddõõzz diõtt vueiʹt mââʹjeed.

Näkkam sââʹjest ij leäkku äʹšš ǩeâlddjed mieʹrrõõzz tiuʹddepiijjmõõžž. Tõʹnt vaaldšemvuõiǥâs heelǥad Sanila da Fofonooff ooccmõõžžid. Vaaldšemvuõiǥâs oudd veâl vaiddlõsäšša mieʹrrõõzz mâʹŋŋlest jeeʹrab.

Sergei Kp Fofonoff ja Tanja Sanila
Sergei Kp. Fofonoff da Tanja Sanila vaiddle vaal-luʹvddkååʹdd mieʹrrõõzzâst Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggsa. Govva: Sara Wesslin / Yle

Vaal-luʹvddkåʹdd lij ǩiõččam vaiddlõõzzâst, što sij mieʹrrõs feʹrttai tiuddeed muʹttemoccmõõžžâst huõlǩani, što saaʹmi siidsåbbar jååʹđat saaʹmi ouddooumaž tuåimmpââʹj vaajtõõzzst 1.1.2018. Näiʹt staaneet saaʹmi siidsåbbar aaʹššid håiddmõš.

Tuâǥǥaž: Ouddooumažvaalin vaiddleš eʹpet vaaldšemvuõiggsa

Čõhččmannust saaʹmi ouddooumažvaaʹli vaal-luʹvddkåʹdd tuâddai, što saaʹmi ouddoummuvaalin 2017 leäʹt piijjâm õõut vaalââʹntemvuõđlaž võboršeǩ, Veikko Feodoroff.

Vaal-luʹvddkåʹdd nâânii Veikko Feodorooff saaʹmi ouddoummžen poʹdde 2018-2020. Tän mieʹrrõõzzâst Tanja Sanila d Sergei Kp. Fofonoff vaiddle Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggsa.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä