Sámepolitihkka |

Válgalávdegoddi: Jienasteaddjit gártet vuordit maŋŋebárgii poastačuolmmaiguin

Jienasteaddjit gártet vuordit maŋŋebárgii poastaváttisvuođaid olis. Válgalávdegotti olbmot leat dál nu gitta jienaid lohkamis, ahte vel eai máhttán rávvet jienasteaddjiid dađi dárkilabbot poastajienastanváttisvuođaid olis.

Janne Näkkäläjärvi

Yle Sápmái oktavuođa váldán jienasteaddjiin leamašan olu gažaldagat poastajienastančuolmmaid birra.

Ovdamearkan olbmot hálidivčče diehtit maid dán dilis galgá bargat, gosa leat oktavuođas ja sáhttágo dan dárkkistit, ahte leago iežas jietna boahtán Anárii.

Maŋŋebárgga eanet diehtu

Jienasteaddjit gártet goit vuordit maŋŋebárgii, válgalávdegotti ságadoalli Janne Näkkäläjärvi oaivvilda.

– Dál mii leat vel nu dán válgaproseassas gitta, ahte eat mii leat nu olu asttan dan vel smiehttat. Dat lea váidalahtti gullat, ahte leat váttisvuođat, muhto jus de vel goit vuordá ihttáža rádjai. Dasto ferte smiehttat eanet, muhto dál mis lea nu olu bargu, ahte ferte viggat oažžut vuos jienasteami ortnegii, Näkkäläjärvi dadjá.

Válgalávdegottis eai vel máhte muitalit dárkilit mo áigot ovdanit poastajienastanáššiin.

– Sámediggeláhka dieđusge dadjá oalle čielgasit mainnalagiin galgá válggaid ollašuhttit. Doppe leat áigemearit goas galgá dahkat dihto áššiid. Ahte galgá mannat dan lága mielde.

"Min ovddasvástádus lea viggat oažžut čovdosa"

Jus lea fuolla jienastanreivve ollemis Anárii, de soaitá geahččalit gulasguddat válgalávdegottis eanet ášši birra.

– Diesa in vel máhte dádjat. Mii easka vehá humaimet eahpevirggálaččat čoahkkimis, muhto go leat nu olu dat eará barggut, de eat astta vel smiehttat. Muhto galhan dan gánneha goit jearrat, ahte leago boahtan. Mun in vel dieđe mo ovdanit, galggan bargiiguin ja čálliin ságastit mo de, jus bohtet gážaldagat. Go galhan dat dieđus min ovddasvástádus lea viggat oažžut čovdosa.

Jienaidlohkan álgá sullii guovtti áigge

Beal guovttenuppelot áigge válgalávdegoddi lei viimmat ráhpan reivviid ja ráhkkanan jienaid lohkama várás. Ieš jienaidlohkan bistá dan maŋŋá moadde diimmu.

Jienat leat lohkkon aramustá golmma sulaid. Bohtosat leat ain vuordimis iđida bealde.

– Dál mii leat lasiheamen jienaid dohko systemii guđa dihtoriin. Mun jáhkan, ahte dál maŋimustá guovtti áigge beassat álggahit jienaidlohkama. Dát lea guhkes proseassa.

"Váttis árvalit juste man olu leat boahtan, muhto orru ahte leat olu boahtan"

Jienat leat boahtan olu, oaivvilda válgalávdegotti ságadoalli.

– Dát lea áibbas dábálaš, ahte ráhkkaneapmi ádjána ná guhká. Goittotge leat oalle olu boahtan jienat dál, muhto in dieđe meari dádjat. Mun iešge viggen jearrat vehá, ahte man olu lea dat jienastanproseanta, muhto eai bargit vel atte dieđuid. Váttis árvalit man olu leat boahtan, muhto orrot leat olu.

Goas leat vuordimis bohtosat?

– Jus mii duos guovtti diimmu geažes álggahit jienaid rehkenasttima, de várra golmma sulaid leat juogánu dieđut jo, muhto iđida bealde almmustahttit, dajai Janne Näkkäläjärvi beal guovttenuppelot áigge.

Varrasamosat: Sámepolitihkka

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä