Sää´mjânnam

Veikko Feodorooff vaʹlljeeš saaʹmi ouddooumžen – Veikko Feodoroff valittiin kolttien luottamusmieheksi

Veikko Feodoroff Kolttien luottamusmiesvaalit 2020
Čeʹvetjäuʹrrneǩ puäʒʒhoiʹddjeei Veikko Feodoroff lij kuʹǩesäiggsaž saaʹmi ouddooumaž. | Sevettijärveläisellä poromiehellä Veikko Feodoroffilla on pitkäaikainen kokemus luottamusmiehen tehtävästä. Govva: Ville-Riiko Fofonoff / Yle

Yle Sää'mjânnam mušttli vaali puåđõõzz vuõiggvuõlttõõzzâst. | Kerroimme vaalituloksen suorassa lähetyksessä.

Čeʹvetjäuʹrrneǩ Veikko Feodoroff lij vaʹlljuum 102 jiõnin saaʹmi ouddooumžen. Feodoroff lij puäʒʒooumaž da kuʹǩesäiggsaž saaʹmi ouddooumaž. Son lij tuejjääm ouddoummu tuâj mââimõs kolmm eeʹjj da iiʹjjin 2002–2014.

Sevettijärveläinen Veikko Feodoroff on valittu 102 äänellä kolttasaamelaisten luottamusmieheksi. Feodoroff on poromies ja pitkäaikainen kolttien luottamusmies. Hän on toiminut viimeiset kolme vuotta luottamusmiehen tehtävässä ja myös aikaisemmin vuosina 2002–2014.

Video: Veikko Feodoroff 21.9.2020
Veikko Feodoroff lij vaʹlljuum 102 jiõnin saaʹmi ouddooumžen. Video: Maiju Saijets / Yle

Nuʹbb võboršeǩ Hanna-Maaria Kiprianoff vuäǯǯai 91 jiõnnâd. Son leäi vuõss vuâra saaʹmi ouddoummuvaalin võboršeʹǩǩen.

Toinen ehdokas, Hanna-Maaria Kiprianoff sai 91 ääntä. Hän oli ehdolla ensimmäistä kertaa.

Video: Hanna-Maaria Kiprianoff 21.9.2020
Saaʹmi ouddoummuvaal nuʹbb võboršeǩ Hanna-Maaria Kiprianoff vuäǯǯai 91 jiõnnâd. Video: Maiju Saijets / Yle

Vaalin leʹjje õhttseʹžže 464 jiõnnvuõiggâdvuõneʹǩǩed. Uvddum jiõn leʹjje 193. Jiõnstemproseʹntt leäi 41,6 proseʹntted.

Vaaleissa oli yhteensä 464 äänioikeutettua ja annettuja ääniä oli yhteensä 193. Äänestysprosentti oli 41,6 prosenttia.

Vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Tauno Haltta mušttli puåđõõzz såbbar mâŋŋa Yle Sääʹmjânnam vuõiggvuõlttõõzzâst 21.9.2020. Vuõlttõõzz vuäitt ǩiõččâd Yle Areenast.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Haltta kertoi vaalituloksen kokouksen jälkeen Ylen suorassa verkkolähetyksessä. Lähetyksen voi katsoa Yle Areenassa.

Video: Kolttien luottamusmiesvaalin 2020 ehdokkaat Hanna-Maaria Kiprianoff ja Veikko Feodoroff.
Hanna-Maaria Kiprianoff da Veikko Feodoroff leʹjje ouddoummuvaal võboršeeʹǩǩ. Yle Sää'mjânnam mušttli vaali puåđõõzz vuõiggvuõlttõõzzâst. | Hanna-Maaria Kiprianoff ja Veikko Feodoroff olivat ehdolla kolttien luottamusmieheksi. Kerroimme vaalituloksen suorassa lähetyksessä. Video: Yle

Täʹrǩstemlaʹsǩǩummuž puåđõs | Ääniä annettiin seuraavasti

Saaʹmi ouddoummuvaal vaal-luʹvddkåʹdd lij såbbre'stes 21.9.2020 tuejjääm uvddum jiõni täʹrǩstemlaʹsǩǩummuž da nâânääm saaʹmi ouddoummuvaal 2020 veerǥlaž puåđõõzz.

Luottamusmiesvaalin vaalilautakunta on kokouksessaan 21.9.2020 tehnyt annettujen äänien tarkistuslaskennan ja vahvistanut kolttien luottamusmiesvaalin 2020 virallisen tuloksen.

Keväjäuʹrr-Njeäʹllem jiõnstemvuuʹdest uvddum jiõn leʹjje õhttseʹžže 108.

Keväjärvi-Nellimin äänestysalueella annettiin yhteensä ääniä 108.

Nr 2 Kiprianoff Hanna-Maaria: 48 jiõnnâd | ääntä

Nr 3 Feodoroff Veikko Armas: 60 jiõnnâd | ääntä

Jie hiâlǥuum leʹbe kuâras jiõn.

Ei hylättyjä tai tyhjiä ääniä.

Njauddâm-Čeʹvetjääuʹr jiõnstemvuuʹdest uvddum jiõn leʹjje õhttseʹžže 85.

Näätämö-Sevettijärven äänestysalueella ääniä annettiin yhteensä 85.

Nr 2 Kiprianoff Hanna-Maaria: 43 jiõnnâd | ääntä

Nr 3 Feodoroff Veikko Armas: 42 jiõnnâd | ääntä

Jie hiâlǥuum leʹbe kuâras jiõn.

Ei hylättyjä tai tyhjiä ääniä.

Ođđ saaʹmi ouddoummu pââʹjj älgg 1.1.2021 da peštt 31.12.2023 räjja.

Uuden kolttien luottamusmiehen kausi alkaa 1.1.2021 ja kestää 31.12.2023 saakka.

Sääʹmlääʹjj 48 §:ff 2 momeeʹntest jurddum ooumaž (Aanar kååʹddest jälsteei tiuddvälddsaž säʹmmlaž da suu pieʹllkueiʹmm) vuäǯǯ ooccâd muttâz vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe vaiddleeʹl Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggsa 30 peeiʹv ääiʹjest tõʹst, ko vaal puåđõs lij õlmstõttum.

Kolttalain 48 pykälän 2 momentin mukaan äänestysoikeutettu (Inarin kunnassa asuva kolttasaamelainen ja hänen puolisonsa) saa hakea muutosta vaalilautakunnan päätökseen valittamalla Pohjois-suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa, siitä kun vaalitulos on julkaistu.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä