Sápmi |

Vuohču boarrásat háikejit fulkkiid ja oahppásiid mielde márkanii – Hans Kitti illuda go dál sáhttá diŋgot tákse Vuohčus

Vuohččulaš Hans Kitti dárbbaša tákse eanemus ÁEL-sáhtuide, muhto son illuda maid go sáhttá diŋgot tákse iežas gilis iige earáin dárbbat sihtat sáhtu.

Hans Kitti
Hans Kitti Govva: Inger-Elle Suoninen / Yle

Vuohčču Dál geasset Vuohču gilli lea ealáskan go gilis lea dál gávppi lassin bára ja takse. 80-jahkásaš Hans Kitti dohppesta sihkkela ja duolmmasta márkanii ja gávpái deaivvadit oahppásiid ja gullat, mii dál dáhpáhuvvá. Son muitala gávppi leat buoremus báiki deaivvadit olbmuid.

Dán geasi Kitti leage beassan fiinna dálkkis sihkkelastit. Dálvet son johtá spárkkain ja guhkkit mátkkiid, dego doaktárii Soađegillái dahje Roavvenjárgii Kitti johtá juogo oahppásiid ja fulkkiid mielde dahje táksiin.

Boarrásat háikejit fulkkiid ja oahppásiid mielde márkanii

Päivi Kujala Vuohčču.
Päivi Kujala Vuohčču. Govva: Päivi Kujala, priváhtagovva.
Ruovttuveahkki Päivi Kujala deaivá barggustis Vuohčču gili boarráset olbmuid. Kujala muitala, ahte boarrásat lávejit háiket oahppásiid dahje fulkkiid fárrui eaige diŋgo tákses ÁEL-sáhtu, jus leat johtime ovdamearkka dihte Soađegillái.

Orru leamen nu, ahte oahpes olbmo fáro lea oadjebas johttit, eaige olbmot leat vel hárjánan dasa ahte gilis lea tákse.

– Gal dat máŋgii lea nu, ahte jus áššehasas lea fuolki, ustit dahje ránnjá fitname márkanis, de olbmot njuikejit fárrui, Kujala muitala.

Fállagohtet boahttevuođas maiddai ÁEL-sáhtuid

Vuosttaš geardde moatti jahkái Vuohču gilis sáhttá oaidnit biilla, mas čuožžu Vuohču tákse. Dát tákse ii goit vel fála ÁEL-sáhtuid. Planain goit lea fállagoahttit maiddai ÁEL-sáhtuid.

– Mii leat čállán soahpamuša Pro-guovddážiin ja dál vuordit rivtteslágan mihttáriid. Dán mánu áigge galggašii ÁEL-sáhtuid fállan álgit, muitala fitnodatdoalli Jarmo Pehkonen.

Kujala jáhkka, ahte boarrásat movttáskit diŋgot tákses ÁEL-sáhtu go tákse lea lagabus.

– Jáhkán, ahte dat ÁEL-sáhtuid geavaheapmi vel lassána go lea tákse lea lahka ja várra sihkkarut. De eai dárbbaš váivvit oapmahaččaid, lohká Kujala.

Hans Kitti ii láve nu dávjá láve johtit táksiin, muhto son lea ilus go gillái lea boahtán fas tákse ja go tákse ii dárbbaš šat vuorddašit nu guhká

– Dat lea nu váivi sihtat nuppis sáhtu váikko ieš lea sin veahkehan. Váikko vuolggálege giktalit nu dat lea nu, ahte dan ii sáhte sihtat. Danne lea nai buorre go tákse lea dáppe, jus lea mii nu dáhpáhusaid, lohká Kitti.

Pehkonen vuordá ahte ÁEL-sáhtuid vuoddjin ealáskahttá veahá Vuohču tákse. Vuohčulaččaid ÁEL- sáhtuid lea vuodjan dál Soađegili tákse.

Jarmo Pehkonen.
Jarmo Pehkonen muitala, ahte ÁEL-sáhtuid fállagohtet borgemánu áigge. Govva: Inger-Elle Suoninen / Yle

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä