Sää´mjânnam |

Vuõssmõs säämas rajjum fiktiofiiʹlmast mušttled sääʹmneezzan Jeʹvida jieʹllmest – Katja Gauriloff: "Kuʹǩes niõǥǥõs tuejjeed fiʹlmm veâl säämas"

Maainâs sääʹmneezzan Jeʹvidast puätt leeʹd vuõssmõs nuõrttsäämas rajjum fiktiofiʹlmm. Fiʹlmmjemtuâj altteed juʹn tän eeʹjjest.

Katja Gauriloff
Katja Gauriloff alttad nuuʹbb fiktiofiiʹlmes puuttʼtõõzzin tän eeʹjj beäʹlnn. Govva: Vesa Toppari / Yle

Sääʹmneezzan Jeʹvida lij raajjmen jieʹllmes määʹtǩ. Son lij šâddam Sääʹmest da serddam vuõrsmeeʹl meädda pääiʹǩstes. Jeʹvida jieʹllem seuʹrrjed koolm jeeʹres lååi eeʹjjin. Vuõrsmeeʹl Jeʹvida lij läʹddlõõvvâm da mottjam nõõmees Idan.

Ida vuâlgg õõutâst suu vuäʹbb niõđin mååust Sääʹmme veâl õʹhttešt. Seämmast Ida feʹrttai kaunnõõttâd jiijjâs muuʹštid nuõrrvuõđâst da päärnaipooʹddest.

Tät maainâs lij šõddmen säʹmmlaž fiʹlmmraajji Katja Gaurilooʹff ǩiõđin õõutsââʹjest suu pieʹllkueiʹmin Niillas Holmbergin. Suäna lie alttääm ǩiõttǩeeʹrjtõõzzin juʹn teimma da jurddjen lij, što Jeʹvida mainnâz fiʹlmmješkueʹtted juʹn tän eeʹjj beäʹlnn.

– Fiiʹlmest mõõnnâd čõõđ še loʹsses aaʹššid, juʹn ouddmiârkkân tõt, mõʹnt kulttuur lij vaajtõõvvâm, mušttal Gauriloff.

Niilas Holmberg ja Katja Gauriloff
Jeʹvida mainnâz ǩeeʹrjted õõutsââʹjest Niillas Holmbergin. Govva: Jari Kovalanen / Yle, Terhi Liimu / Yle

"Kuʹǩes niõǥǥõs tuejjeed fiʹlmm nuõrttsäämas"

Lääʹddjânnam säʹmmlai jieʹllmest lie jiânnai šõddâm mââimõs iiʹjjin. Täk ääiʹj lie leämmaž jeänab da jeänab positiivlaž puʹhtted ouʹdde säʹmmlai historia da saǥstõõllmõš säʹmmlai kulttuurâst da jieʹllmest lij leämmaž jiânnai ooudâst lääddlaž mediain.

Fiʹlmmraajjinn Gauriloff ååsk, što ââʹn lij mââimõsân äiʹǧǧ puuʹtʼted fiʹlmm säʹmmlai historiast - da veâl-ba nuõrttsäämas.

– Tät lij leämmaž kuʹǩǩ muu niõǥǥõs tuejjeed fiʹlmm nuõrttsäämas. Možât ââʹn lij pueʹrr äiʹǧǧ mušttled täin aaʹššin fiktiivnalla (lä. fiktiivisesti). Nuõrttsäämas iʹlla rajjum määŋg kuʹǩes fiiʹlm. Nuõrttsääʹmǩiõll lij väʹlddǩiõllân fiiʹlmest da lääʹddǩiõl lij mieʹldd, särnn Gauriloff.

Fiʹlmme ooʒʒât še nuõrttsääʹmǩiõllsaž čuäʹjtõõlljid.

– Vuäitt leeʹd vaiggâd, leâša kuuitâǥ mij pueʹttep tõn tuejjeed, mušttal Gauriloff.

Heidi Gauriloff ja Katja Gauriloff Kuun Metsän Kaisa elokuvan jälkeen Sodankylän elokuvafestivaaleilla.
Fiʹlmmraajji Katja Gauriloff piârjineez Suäʹđjel fiʹlmmfestivaalâst 2016. Jeʹvida maainâs lij vuäǯǯam jiânnai inspiraatia ouddmiârkkân suu sooǥǥ mainnsin.

Nuõrttsäʹmmlai maainâs vääini mâŋŋa

Mââimõs fiiʹlm, mõin Gauriloff lij tuejjääm, lie leämmaž dokumeʹnttfiʹlmm Mannu mieʹcc Kaiʹssi da Sofi Oksanen ǩerjja vuâđđõõvvi fiktiofiiʹlm Baby Jane, mii jåått õinn pirr maaiʹlm.

Fiktio, leʹbe jurddmõõžžid vuâđđõõvvi mainnâz rajjummuš lij määŋgnalla jeeʹresnallšem, ko tuõttvuõđ vuâđald rajjum dokumeʹnttfiʹlmm. Gauriloʹffe mainnâz inspiraatia Jeʹvida mainnsa iʹlla kuuitâǥ šõddâm kuʹǩǩen.

– Maainâs lij šõddâm jiijjân oummivuiʹm, ruåđivuiʹm mainsteeʹl. Leäm ǩiõččam da kuvddlam jiijj sooǥǥ mainnsid, ij-ǥa leäkku taarbšam vueʹlǧǧed kuʹǩǩen täid ooccâd. Persoonlânji tät lij muʹnne juätk Mannu mieʹcc Kaiʹssi mainnsa, leâša ââʹn mušttled ääiʹjest vääin mâŋŋa, särnn Gauriloff.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä