Saame |

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vierailee saamelaisalueella ensimmäistä kertaa

Kyseessä on uuden viranomaisen, yhdenvertaisuusvaltuutetun, ensimmäinen vierailu saamelaisalueelle ja ensimmäinen virallinen tapaaminen Saamelaiskäräjien uuden puheenjohtajiston ja kolttien luottamusmiehen kanssa.

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji Kirsi Pimiä.
Kuva: Jonne Järvinen / Yle Sápmi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä vierailee Inarissa 29.­-30.11. Valtuutettu tutustuu Saamelaiskäräjiin ja keskustelee ajankohtaisista asioista saamelaistoimijoiden kanssa. Valtuutettu tapaa lisäksi muun muassa Inarin kunnan edustajia ja vierailee koltansaamen kielipesässä Ivalossa.

Vierailee ensimmäistä kertaa saamelaisalueella

Kyseessä on uuden viranomaisen, yhdenvertaisuusvaltuutetun, ensimmäinen vierailu saamelaisalueelle ja ensimmäinen virallinen tapaaminen Saamelaiskäräjien uuden puheenjohtajiston ja kolttien luottamusmiehen kanssa. Saamelaisalue käsittää Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnat sekä Sodankylän kunnan pohjoisimman alueen.

Saamelaisilla on perustuslain mukaan oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Muun muassa saamen kielilaissa ja valtakunnallisessa opetussuunnitelman perusteissa säädetään näistä oikeuksista tarkemmin. Yhdenvertaisuuslaki puolestaan kieltää syrjinnän muun muassa alkuperän ja kielen perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu perehtyy vierailullaan erityisesti saamelaisten oikeuksien toteutumiseen sekä saamelaisalue että muu maa huomioon ottaen.

– Jokaiselle on tärkeää, että saa käyttää omaa kieltään arjessa. Se tarkoittaa niin opetusta, varhaiskasvatusta, vanhus- ja terveyspalveluita kuin vaikkapa hätäkeskuksen, Kelan tai oikeuslaitoksen palveluitakin. Kieli on niin keskeinen omalle identiteetille, että sen piilottaminen vaikuttaa omanarvontuntoon. Kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ovat ihmisoikeuskysymyksiä, mutta kyse on myös yhtäläisestä ihmisarvosta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa.

Ensi vuoden alusta viranomaisilla oltava yhdenvertaisuussuunnitelma

Yksi keinoista edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja hyviä väestösuhteita on yhdenvertaisuussuunnittelu. Se tarkoittaa, että eri toimijat, kuten kunnat, kartoittavat yhdenvertaisuuden toteutumisen esteitä organisaatiossaan, päättävät tarvittavista muutoksista ja toteuttavat laadittua suunnitelmaa pitkäjänteisesti.

Uusi yhdenvertaisuuslaki vahvisti eri toimijoiden velvoitetta edistää yhdenvertaisuutta. Viranomaisilla, oppilaitoksilla ja työnantajilla tulee viimeistään 1.1.2017 olla yhdenvertaisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista sekä edistää yleisesti yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäisee syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä perustettiin vähemmistövaltuutetun tilalle. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta kattaa kaikki yhdenvertaisuuslain mukaiset syrjintäperusteet, kun taas vähemmistövaltuutettu valvoi ainoastaan alkuperään liittynyttä syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimii Kirsi Pimiä.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä