Sápmi |

Yle einnostusa mielde sosiálademokráhtat válgavuoiti, Vuođđosuopmelaččat ja Kokoomus gilvaleamen nuppi sajis

Yle einnostusa mielde Suoma sosiálademokráhtalaš lea stuorámus bellodat čuovvovaš riikkabeivviin, Vuođđosuopmelaččat nubbin stuorimus ja olgešbellodat Kokoomus goalmmádin stuorámus bellodat.

Keskustan Hannakaisa Heikkinen, puheenjohtaja Juha Sipilä, Katri Kulmuni ja Juha Rehula reagoivat ennakkoäänten tulokseen puolueen vaalivalvojaisissa Helsingissä.
Hannakaisa Heikkinen, Juha Sipilä, Katri Kulmuni ja Juha Rehula vuordimin ovdajienaid bohtosa Helssegis. Govva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Yle riikkabeaiválggaid einnostusa mielde riikkabeaiválggaid vuoiti lea sosiálademokráhtalaš bellodat 17,7 proseanttain.

Nubbin stuorámus lea Vuođđosuopmelaččat 17,5 proseanttain ja goalmmádin olgešbellodat Kokoomus 17,0 proseanttain. Guovddášbellodat livččii massimin dáin válggain guottihusa measta 20 proseantta ja oažžumin 13,8 proseantta jienain.

Kulmuni Lappi jietnahárát

Lappi válgabires Katri Kulmuni lea oažžumin eanemus jienaid, go jienain leat rehkenastojuvvon vehá badjel 90 proseantta, 8 004 jiena. Nubbin eanemus Lappi válgabires jienaid lea čoaggimin Riikka Karppinen (ruonát). Son ii goittotge leat beassamin riikkabeivviide, go Ruoná lihttu ii leat bellodahkan čoaggán doarvái ollu jienaid Lappis.

Lappi válgabire riikkabeaiáirasat čuovvovaš njealje jahkái leat Katri Kulmuni (guovddáš), Mikko Kärnä (guovddáš), Markus Lohi (guovddáš), Heikki Autto (olgeš), Markus Mustajärvi (gurut), Kaisa Juuso (VS) ja Johanna Ojala-Niemelä (SD).

Jienastanproseanta válggain lei 72. Jagi 2015 riikkabeaiválggaid jienastanproseanta lei 70.

15.4.2019 dii. 8:21 beaiváduvvon bellodagaid guottihus.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä