Sää´mjânnam |

Yle Sääʹmjânnam lij eeʹjj säʹmmlaž 2013

Sääʹmkultturõhttõs Saaʹmi Nueʹtt lij miõttâm Eeʹjj säʹmmlaž 2013 -ciist Yle Sääʹmjânnma tuåimtõʹsse. Saaʹmi Nueʹtt mieʹldd Yle Sääʹmjânnam taʹrjj bukvaalaž vuõllâz säʹmmla ǩeʹrjjted jiiʹjjez histoor da ânnʼjõžääiʹj, ouʹddepuʹhtted da ǩiõttʼtõõllâd vääznai kõõccmõõžžid jiiʹjjez ǩiõllin.

Jagi koltá 2013 -gudnegirjjit.
Yle Sääʹmjânnam lij eeʹjj säʹmmlaž 2013 Govva: Yle Sápmi

Sääʹmkultturõhttõs Saaʹmi Nueʹtt lij miõttâm Eeʹjj säʹmmlaž 2013 -ciist Yle Sääʹmjânnma tuåimtõʹsse. Saaǥǥtuõʹllʼjeei Pauliina Feodoroff da Saaʹmi Nueʹtt -õhttõõzz eeʹttkâʹsttõs uʹvdde ciist piâtnâceeʹđes Yle Sääʹmjânnma tuåimtõõzzast Aanrest.

Cisttǩeeʹrj lââʹssen Saaʹmi Nueʹtt uʹvdde Yle Sääʹmjânnma jiiʹjjez leeuʹd, koon lij ǩerjjtam Pauliina Feodoroff da Tiina Sanila-Aikio tõn leuʹdd.

"2013 lij leämmaz tuejjumuuzz eeʹǩǩ"

Saaʹmi Nueʹtt vuâđđõõtt ciist tõin, što eeʹǩǩ 2013 lij leämmaz tuejjumuuzz eeʹǩǩ.

- Čõnnõõttmõs sääʹm- da aanrõšǩiõllsaz siiskâžpuuʹtʼtõõzz lââʹzztumuʹšše, ođđ raajid paʹǩǩumuš, programmkaart oođumus da õhttnažvuõđ tobddmõõžž nânsmâʹttmõš lie ooumiârk puõlvvõõǥǥ vaajtõõvvmõõzz konkreett pohttmõõzzid, Saaʹmi Nueʹtt vuâđđõõtt.

- Yle Sääʹmjânnam taʹrjj bukvaalaž vuõllâz säʹmmla ǩeʹrjjted jiiʹjjez histoor da ânnʼjõžääiʹj, ouʹddepuʹhtted da ǩiõttʼtõõllâd vääznai kõõccmõõžžid jiiʹjjez ǩiõllin da lij tän diõtt eeʹjj 2013 säʹmmlaž, särnn Saaʹmi Nueʹtt.

Õhttõs lij nõõmeem eeʹjj säʹmmlaž eeʹjjest 2007 ooudâs. Teimma eeʹjj säʹmmlaž leäi Ville-Riiko Fofonoff.

Mõnni neättlest Sääʹm ǩiõllsuåvtõs uuʹdi Yle Sääʹmjânnma Eeʹjj ǩiõlltuâjj -ciistest.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä