Sápmi |

Yle Sámi sáhkabihtážat: Sámedikkis dievasčoahkkin, Sámiráđi kulturdoarjagat ohcanláhkai, Vuohčus oahpásmuvvet dološ fearániidda

Dá leat vahku maŋimuš sáhkabihtážat.

Sámediggi 21.06.2016
Govva: Ville Fofonoff / Yle

Vuossárgga Sámedikki goalmmát dievasčoahkkin

Vuossárgga 18. beaivve Sámediggi čoahkkana dán jagi goalmmát dievasčoahkkimii. Dievasčoahkkima áššelisttus leat earet eará doaibmaplána-bušeahttaárvalus jahkái 2018, strategiijá plánen sámiid riikkaidgaskasaš doaimmain ja gielladorvočálli válljen.

Čoahkkin álgá dii 10.00 ja dan sáhttá čuovvut njuolggostreama bokte. Yle Sápmi čuovvu čoahkkima.

Maiddái Nuoraidráđđi doaibmabadjái 2018-2019 válljejuvvo

Suoma Sámedikki nuoraidráđđi lea dahkan evttohusa boahtte jagi nuoraidráđi boahtte doaibmabaji lahtuin.

Nuoraidráđđi evttoha áitosaš lahttun Jussa Seurujärvi Anáris, Anne Olli Oulus, Anni-Sofia Löf Heahtás, Reetta Poikela Oulus, Ánte Veijola Oulus, Niila Rahko Oulus ja Maria Mäkinen Jyväskyläs.

Anni-Sofia Löf ja Laura Pieski
Nuoraidráđi baji 2016-2017 lea jođihan Laura Pieski (olgeš bealde). Govva: Sámedikki nuoraidráđđi

Várrelahttun leat evttohuvvon Sunna Aikio Roavvenjárggas, Leevi Olli Oulus, Marianne Ketola Gárasavvonis, Jouni Hetta Soađegilis, Niki Rasmus Anáris, Martta Alajärvi Oulus sihke Leena Fofonoff Roavvenjárggas.

Nuoraidráđđi lea evttohusastis váldán vuhtii lahtuid aktiivvalašvuođa, agi ja dáhtu váikkuhit sámenuoraid áššiide.

Sámediggi mearrida áššis boahtte vuossárgga dievasčoahkkimis.

Sámiráđi kulturdoarjagat ohcanláhkai

Sámiráđđi juolluda fas kulturdoarjagiid, mat juhkkojuvvojit oktii jagis.

Sámiráđis sáhttá ohcat prošeaktadoarjaga, bargostipeandadoarjaga ja oahppomátkestipeanda. Ohcanáigi nohká boahtte vahku maŋŋebárgga, 19. beaivve.

Mearrádusat doarjagiin dahkkojuvvojit giđa mielde, ja diehtu sáddejuvvo ohcciide maŋŋelabbos.

Sámedikkis virgi rabas

Sámediggi almmuha ohcanláhkai ekonomiijačálli virggi. Ekonomiijačálli bargguide gullet earret eará Sámedikki ekonomiijahálddahusa dikšun, ealáhatdorvoáššit, rehketdoallu ja maiddái ruhtadoalloloahpaheami ráhkadeapmi guđege ruhtadoallobajis.

Virgái válljejuvvon bargi nammaduvvo álggos mearreáigásaš virgegaskavuhtii bargui oahpásmahttima áigái, man áigge válljejuvvon bargi oahpásmahtto bargui nu ahte dálá fásta virgehálddašeaddji rávve su. Fásta virgehálddašeaddji bázedettiin ealáhahkii 1.9.2018 rájes ja barggu dikšumii gullevaš oahpásmahttima nogadettiin, válljejuvvon bargi nammaduvvo fásta virgái. Virggi deavdimis čuvvojuvvo guđa mánotbaji geahččalanáigi. Virgi lea Anáris, sámekulturguovddáš Sajosis.

Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit Sámedikki čállingoddái maŋimustá 19.1.2018 dii 16.00. Lassedieđuid barggus addá hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi.

Vuohčus oahpásmuvvet dološ fearániidda sihke Vuohču sogaide

Vuohču Sámiid searvi ordne lahtuidasas Vuohču guovllu sohka- ja historjáeahkeda lávvardaga 16. beaivve Vuotson Majas. Dilálašvuohta álgá dii 15.00 ja dilálašvuođas guossohit mállása ja káfe.

Dilálašvuođas leat báikki alde Marjut Aikio, Pekka Sammallahti ja Pekka Aikio muitaleamen dološ áššiin, olbmuin ja ságain.

Lávvardaga duodjemárkanat ja Nikke Ankara Anáris

Sámi Duodji -searvi ovttas sámekulturguovddáš Sajosiin ordne duodjemárkaniid lávvardaga 16. beaivve. Márkaniidda leat boahtán duojárat miehtá Sámi.

Márkanat álget dii 12.00 ja bistet dii 19.00 rádjai, Sajosis, Anáris.

Nikke Ankara.
Nikke Ankara loaiddasta duodjemárkaniid oktavuođas. Govva: Tuija Veirto / Yle

Beaivi ii goittotge noga márkaniidda, go Suomas beakkán sápmelaš rap-artista Nikke Ankara lávke Sajosa auditoriijá lávddi ala dii 19.00.

Helssegis maid márkanat ja sámemusihkka

Sotnabeaivve 17. beaivve ordnejuvvojit Helssegis sámekultuvrrabeaivvi ja márkanat. Márkaniin sáhttá oastit dujiid muhto maiddái sávzzabierggu.

Dáhpáhusa oktavuođas Ulla Pirttijärvi-Länsman loaiddasta ovttas nieiddainis Hilddáin.

Dáhpáhus álgá dii 15.00 Apollonkatus.

Beaiváduvvon 15.12.2017 dii 10.00: Lasihuvvon ođas Helssega dáhpáhusas

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä