Saame |

"Ylen tulisi laatia kattava strategia saamenkieliselle ohjelmatoiminnalle"

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mukaan on tärkeää varmistaa saamelaisten alkuperäiskansan omakielinen ohjelmatarjonta ja sen kehittäminen. Yleisradio on keskeisessä asemassa erityisesti lasten ja nuorten identiteetin vahvistamisessa, valiokunta toteaa mietinnössään.

Yle organisašuvdna 2013.
Ylen organisaatiossa Yle Sápmi on osa Yle Alueita.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta pitää tärkeänä, että Yleisradio laatisi kattavan strategian saamenkielisestä julkisen palvelun ohjelmatoiminnasta kaikkien saamen kielten osalta. Valiokunta antoi toukokuun lopussa mietintönsä Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle vuosilta 2011 ja 2012.

Valiokunnan mukaan on tärkeää varmistaa saamelaisten alkuperäiskansan omakielinen ohjelmatarjonta ja sen kehittäminen.

- Yleisradio on keskeisessä asemassa uhanalaisten saamen kielten tukemisessa ja saamen kieliä puhuvien aikuisten ja erityisesti lasten ja nuorten identiteetin vahvistamisessa, valiokunta toteaa mietinnössään.

Saamelaiskäräjät haluaa kehittää Yle Sámi Radion asemaa

Valiokunta on kuunnellut saamelaiskäräjiä, joka antoi oman lausuntonsa hallintoneuvoston kertomuksesta jo maaliskussa. Siinä saamelaiskäräjät vaatii Yleisradiolta pidemmän aikavälin strategia- ja toimintasuunnitelmaan saamenkielisille ohjelmille ja palveluille.

- Yle Sámi Radion asemaa tulee kehittää siten, että Yle Sápmista tehdään itsenäinen yksikkö Svenska Ylen tapaan, saamelaiskäräjät ehdottaa.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä