FotosyntesFotosyntesen är en viktig process för alla levande varelser på jorden: den sker i gröna växter som kan fånga upp solljus med hjälp av klorofyllet. Växterna omvandlar solenergi, vatten och koldioxid till druvsocker och syre.

Fotosyntes:
Koldioxid + vatten + solenergi --> socker + syre
6CO2 + 6H20 + solenergi --> C6H12O6(socker) + 6O2

girl walking dog boy playing with toy truck