Hyppää sisältöön

Kunta-alalle palkkasopu

Kunta-alalle on saatu illansuussa palkkaratkaisu. Työntekijät saavat vappuna 1,2 prosentin yleiskorotuksen sekä 0,8 prosentin järjestelyerän. Työnantajia edustava KT Kuntatyönantajat luonnehtii sopua siedettäväksi ja vaikeissa olosuhteissa syntyneeksi.

Kuntatyönanatajien edustajia koolla Kuntatalossa
Etenkin työntekijäjärjestöt ovat tyytyväisiä kahden prosentin korotuksiin. Sopimus koskee yli 400-tuhatta suomalaista.

Korotusten lisäksi maksetaan euromääräisiä kertaeriä, joiden suuruus vaihtelee sopimusaloittain. Kertaerä liikkuu sadan euron kahta puolta sopimusalasta riippuen.

Työnantajan mukaan sopimuksen kustannusvaikutus on noin kaksi prosenttia - palkansaajapuoli laskee, että vaikutus nousee noin 2,4 prosenttiin, eli tämänhetkisen inflaatioarvion suuruiseksi. Näin sopimus olisi ostovoiman kannalta plus-miinus-nolla-paperi.

Varsinaisen kunta-sopimuksen ulkopuolella tällä hetkellä olevat Tehyn jäsenet saavat myös nyt sovitut korotukset. Jos Tehy-sopimuksessa oleva terveydenhuollon henkilöstömäärään perustuva erä tulee maksuun toukokuun alussa, se syrjäyttää nyt sovitun 0,8 prosentin paikallisen järjestelyerän.

Tehy-sopimuksen mukaan, jos henkilöstömäärä on vuosien 2006 ja 2010 välillä laskenut tai pysynyt ennallaan, korotus on kaksi prosenttia, jos määrä on kasvanut enintään 1 300 henkilöä per vuosi, nousevat palkat yhdellä prosentilla.

OAJ:n ja akavalaisten neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoi, että neuvottelutulos täyttää hänen järjestönsä tavoitteet.

- Ei siinä muuta maagista rajaa ollut kuin meidän tavoitteemme ostovoiman säilyttämisestä ja se tällä sopimuksella saavutettiin nykyisten inflaatioennusteiden mukaisesti. Tilanne voi tietysti muuttua, mutta tämä vastaa meidän tavoitteita.

Samoilla linjoilla Luukkaisen kanssa oli Kunta-alan unionin neuvottelujärjestöä vetänyt JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori.

- Se oli ostovoiman turvaava ja se oli se meidän keskeinen lähtökohta tehtäessä tämän vuoden palkankorotusratkaisua.

Kunta-alalla työskentelee noin 430 000 työntekijää.

Suosittelemme sinulle