Hyppää sisältöön

Ryhmävalitus ehdolla ryhmäkanteen rinnalle

Ryhmäkannetta ehdotetaan mahdolliseksi laajoissa kuluttajansuoja- ja ympäristövahinkoasioissa. Kanteen vaihtoehtona tulisi käyttöön kevyempi ryhmävalitus.

Ryhmäkanteen myötä pyritään saamaan oikeuteen suurta joukkoa koskevat vaatimukset, joita ei kustannusten tai tietojen ja taitojen puuttuessa muuten vietäisi eteenpäin.

Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa kannetta ajaisi kuluttaja-asiamies. Kuluttajaviranomainen haluaa ryhmäkanteesta järeämpää keinoa niihin tilanteisiin, kun yrittäjä ei piittaa kuluttajalautakunnan suosituksista.

Ympäristövahinkoa koskevissa riita-asioissa kantajana olisi Länsi-Suomen ympäristökeskus. Toissijainen kanneoikeus olisi ehdotuksen mukaan rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, kuten kaupunginosayhdistyksellä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristöasioita.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan valtion ei ole syytä osallistua yksityisten välisiin riitoihin. Sen mukaan myös ympäristökysymysten korvausasiat ovat jo kunnossa. Jos järjestelmä luodaan, EK edellyttäisi nostettavilta kanteilta yleistä yhteiskunnallista merkitystä ja mahdollisesti ennakkotapauksellista luonnetta.

Ryhmävalitus kevyemmäksi keinoksi Ryhmäkanteen rinnalle ehdotetulla ryhmävalituksella ratkaistaisiin esimerkiksi asioita, joissa sarjatuotteissa ilmenee virhe tai tekniset häiriöt aiheuttavat samankaltaista vahinkoa kuluttajille. Valitusryhmään ei tarvitsisi erikseen ilmoittautua. Kuluttajan omaan harkintaan jäisi myös se, vetoaako hän lautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen. Ehdotukset lain ja kuluttajavalituslautakunnan toiminnan uudistamisesta luovutettiin oikeusministeri Luhtaselle torstaina. Seuraavaksi uudistukset lähtevät lausuntokierrokselle YLE24

Suosittelemme sinulle