Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 11 vuotta vanha

Tyttöjä lellitään matematiikassa, poikia äidinkielessä

Peruskoulun päättötodistuksen arvosanat eivät aina heijasta oppilaan todellista osaamisen tasoa. Matematiikassa pojilta saatetaan vaatia saman arvosanan saamiseksi parempia taitoja kuin tytöiltä. Äidinkielessä heikkotaitoiset pojat puolestaan saavat liian hyviä numeroita.

Matematiikan laskuja liitutaululla.
Kuva: AP Graphics Bank
Avaa Yle-sovelluksessa

Oppilaan sukupuoli saattaa vaikuttaa siihen, miten opettajat arvioivat oppilaan osaamista päättötodistuksen arvosanoissa.

Lehtori Liisa Näverin pian tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen matematiikan arvosanat ovat parempia kuin pojilla, vaikka osaaminen on heikompaa.

- Puhtaasti matemaattisia taitoja mittaavan mittarini mukaan poikien osaaminen on parempaa kuin tyttöjen. Pojat saivat silti tyttöjä huonompia arvosanoja, Näveri sanoo.

Arvosanaan vaikuttaa muun muassa tuntiaktiivisuus, jossa tytöt saattavat olla parempia. Opetushallituksen selvitykset viittaavat kuitenkin siihen, että pojilta vaaditaan jokaiseen arvosanaan jonkin verran parempia matematiikantaitoja kuin tytöiltä.

Äidinkielessä suositaan heikkoja poikia

Äidinkielen arvosanoissa tilanne on päinvastainen. Opetusneuvos Hannu-Pekka Lappalaisen mukaan tyttö ja poika saattavat olla kielitaidoltaan yhtä huonoja, mutta poika saa silti pykälää paremman arvosanan. Ilmiö korostuu äidinkielessä selvästi voimakkaammin kuin matematiikassa.

- Varsinkaan heikkotasoisilta pojilta ei vaadita lainkaan samanlaisia kirjoitustaitoja kuin tytöiltä. Näyttää siltä, että tasa-arvoa on yritetty edistää antamalla pojille äidinkielen arvosanoja, jotka eivät vastaa taitojen todellista tasoa, Opetushallituksessa työskentelevä Lappalainen sanoo.

Liian monissa kouluissa päättötodistuksen arvosanat eivät siis heijasta todellista osaamistasoa. Hannu-Pekka Lappalaisen mukaan kuntien ja yksityisten koulujen olisi pikimmiten kiinnitettävä huomiota kouluarvioinnin epäkohtiin.

- Ensimmäisenä lukiovuonna tai ammatillisen koulutuksen alussa voi tulla yllätyksiä, kun vaatimustaso osoittautuu täysin toisenlaiseksi kuin on oletettu. Kansalaisten yhdenvertaisuuden kannaltakin arvioinnin epätasaisuus on erittäin syövyttävä ongelma.

Suosittelemme