Hyppää sisältöön

Rasististen rikosten rangaistussäännöksiä halutaan tiukentaa

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa rasististen rikosten rangaistussäännösten tiukentamista niin, että ne soveltuisivat viharikoksiin nykyistä laajemmin. Tavoitteena on muun muassa varmistaa, että säännökset soveltuvat myös toimintaan tietoverkoissa. Uudeksi rikosnimikkeeksi esitetään törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Rasistisesta motiivista tehdyt rikokset ovat jo nykyisin Suomessa rangaistavia ja rasismi rikokseksen vaikuttimena voi koventaa rangaistusta.

Oikeusministeri Tuija Braxille tiistaina ehdotuksensa luovuttaneen työryhmän mielestä kiihottaminen kansanryhmää vastaan on osittain vanhentunut ja sen soveltaminen tietoverkoissa voi olla ongelmallista.

Työryhmä ehdottaakin, että kiihottamisrikossäännöksessä mainittaisiin uutena tekotapana yleisön saataville asettaminen. Näin varmistettaisiin, että rikosnimike soveltuu muun muassa linkkien avaamiseen rasistista kiihottamista sisältäville internetsivuille.

Myös törkeä rikos lakiin

Työryhmä ehdottaa myös, että rikoslakiin lisättäisiin erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikos. Sitä sovellettaisiin muun muassa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon. Enimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.

Työryhmä haluaa myös selventää kiihottamisrikossäännösten ulottumista niin sanottuihin viharikoksiin niin, että rikosten vaikuttimina mainittaisiin uskonnon ohella myös elämänkatsomus, syntyperä, sukupuolinen suuntautuneisuus ja vammaisuus. Rikoksen rasistinen tai muu vastaava vaikutin koventaisi rangaistusta riippumatta siitä, keneen tai mihin rikos kohdistuu.

Myös oikeushenkilö kuten yhteisö tai yhdistys voisi ehdotuksen mukaan joutua vastuuseen kiihottamisrikoksesta kansanryhmää vastaan, syrjintärikokseta ja, jos rikoksella on vihamotiivi, julkisesta kehottamisesta rikokseen, laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta.

Sananvapaus ei kavennu

Työryhmä haluaa samalla täsmentää sananvapauden suojaa. Sananvapauden merkitys rangaistavuuden punninnassa tulisi ehdotuksen mukaan olla tavallista suurempi tieteessä, taiteessa ja niihin rinnastettavissa julkisissa toiminnoissa sekä ajankohtaisten ja historiallisten tapahtumien selostamisessa.

Työryhmä huomauttaa, että esimerkiksi toimittajien saattaminen vastuuseen muiden antamista haastattelulausunnoista voi vaarantaa sananvapauden käyttämistä ja estää keskustelua yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista.

Ehdotuksen tavoitteena on saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasisminvastainen lisäpöytäkirja sekä panna täytäntöön EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Suosittelemme sinulle