Hyppää sisältöön

Lex Nokialla on edessään vielä monta mutkaa

Sähköisen viestinnän tietosuojasta annetun lain muuttamisen eli ns. Lex Nokian kohtalo on vielä monen mutkan takana. Eduskunnan täysistunto saa lakiesityksen ruodittavakseen parin kolmen viikon sisällä.

Eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas kertoo, että suureen saliin Lex Nokia tuodaan näillä näkymin joko tiistaina 17. helmikuuta tai seuraavan viikon tiistaina 24. helmikuuta.

- Puhemiesneuvosto päättää kevään istuntojen aikataulusta vielä tämän viikon lopulla. Mutta viikolle 8 tai 9 tuon lakiesityksen sisääntulon pitäisi asettua.

Edessä vielä suuri valiokunta?

Ensimmäisessä käsittelyssä täysistunto ottaa kantaa lain sisältöön. Yleensä hallituksen esitys ja sitä säestävät valiokuntamietinnöt hyväksytään sellaisenaan.

Jos täysistunto kuitenkin haluaa muuttaa jotakin lakiesityksen pykälää, se lähettää lakiesityksen suureen valiokuntaan viilattaksi.

Näin Lex Nokiankin kiistakohdat saattavat joutua vielä uuteen ja kriittiseen valiokuntasyyniin. Kansanedustajien riveistä on jo kuulunut vaatimuksia Lex Nokian viemisestä suureen valiokuntaan.

- Täysistunnossa on odotettavissa laaja ja perusteellinen keskustelu, Koivukangas naurahtaa.

Toisessa käsittelyssä - muutama päivä ensimmäisen käsittelyn tai suuren valiokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen - täysistunto päättää enää lakiesityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Tasavallan presidentti voi ottaa aikalisän

Tasavallan presidentti voi halutessaan puuttua peliin vielä sen jälkeenkin, kun asia on jo eduskunnassa siunattu.

Eduskunnan hyväksymä laki on saatettava tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Jollei presidentti vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi.

- Vahvistamatta jättäminen tulee kyseeseen tavallisesti vain silloin, kun lakiin on jäänyt selvä korjausta vaativa virhe, valistaa julkisoikeuden professori Teuvo Pohjolainen Joensuun yliopistosta.

Tasavallan presidentti voisi kuitenkin siis periaatteessa ottaa Lex Nokiassakin vielä aikalisän, jos eduskunnan ratkaisu ei häntä miellytä. Presidentti voi hankkia laista lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Presidentti ei kuitenkaan voi kumota lakia eikä estää lopullisesti sen voimaantuloa.

- Eduskunta voi palauttamisen jälkeen hyväksyä lain uudelleen - ja tismalleen samansisältöisenä kuin ensimmäiselläkin kerralla.

Jos eduskunta hyväksyy lain uudelleen asiasisällöltään muuttamattomana, se tulee voimaan ilman vahvistusta, Pohjolainen sanoo.

Laki avaisi tunnistetiedot

Lex Nokiana tunnettu lakiesitys antaisi työnantajalle oikeuden seurata työntekijänsä tietoliikennettä tunnistetietojen avulla. Tunnistetiedoista selviää sähköisen viestin lähettäjä ja vastaanottaja, viestin lähettämisaika sekä viestin laajuus. Itse viestin sisältöä työnantaja ei saisi purkaa.

Oikeus tunnistetietojen penkomiseen syntyisi vain, jos työantajalla olisi perusteltua aihetta epäillä, että sen viestintäverkkoa käytetään ohjeiden vastaisesti ja luvattomasti. Erityisesti työnantajat haluavat suojautua yrityssalaisuuksien vuotamista vastaan.

Kun eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitteli lakiesitystä, kaikki sen kutsumat lainoppineet asiantuntijat pitivät esitystä ylimalkaisena ja puutteellisena.

Laki johtaisi sitä kritisoineiden oikeusoppineiden mielestä selviin yksilön perusoikeuksien loukkauksiin. Pahimmin kärsisivät viestinnän yksityisyyden suoja ja sananvapaus. Monet asiantuntijat sanovat, että nykymuodossaan lakiesitys antaisi työnantajille suurempia valtuuksia kuin poliisille.

Professoreiden ankarasta arvostelusta huolimatta perustuslakivaliokunta hyväksyi mietintönsä yksimielisenä. Valiokunta ei nähnyt estettä sille, että laki säädetään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Kuohunta jatkuu

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina kohuartikkelin, jossa väitetään, että Nokia olisi painostanut sähköisen viestinnän tietosuojalain valmistelijoita. Lehden mukaan Nokia olisi antanut ymmärtää, että se jättää Suomen, jos lakia ei säädetä sen haluamassa muodossa.

Niin Nokia kuin kaikki ministeritkin kiistivät välittömästi epäilyt ja väitteet Nokian painostuksesta.

Kiivaimmat Lex Nokiaa vastustavat aktivistit kutsuvat lakiesitystä urkintalaiksi. Lakiesityksen vastustajat järjestävät mielenosoituksen eduskuntatalon edustalla ensi torstaina.

Suosittelemme sinulle