Hyppää sisältöön

Perussuomalaiset on Suomen todellinen työväenpuolue

Viime aikoina kannatustaan hurjasti nostanut perussuomalainen puolue on kansanliike, jossa seinät ovat leveällä ja kattokin aika korkealla. Vaikka perussuomalaiset asemoituu ideologisesti lähes tarkalleen poliittisen kartan keskikohtaan, puolueessa on väkeä joka junaan.

Ideologisesta moninaisuudesta huolimatta puolueen kannattajista löytyy yhdistäviä tekijöitä, jotka tekevät perussuomalaisista ainutlaatuisen ilmiön Suomen puoluekentässä.

Taloustutkimuksen YLE Uutisille tekemästä tutkimusraportista käy ilmi, että perussuomalaiset on Suomen puhdasverisin työväenpuolue: peräti 50 prosenttia puolueen kannattajista toimii työntekijäammateissa, kun taas asiantuntijoiden ja ylempien toimihenkilöiden osuus on alhaisempi kuin missään muussa puolueessa. Tutkimuksen aineistona on yli 8500 puhelinhaastattelua, jotka on tehty marraskuun alusta 2008 helmikuun puoliväliin 2009.

Edes työväenliikkeen kehtona pidettyjen SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajissa työntekijäammateilla ei ole niin suurta edustusta kuin perussuomalaisissa: demareissa perusduunareita on 46 ja vasemmistoliitossa 43 prosenttia. Koko äänestäjäkunnassa heidän osuutensa on alle 40 prosenttia.

Kun katsotaan kannattajakunnan koulutusta, kuva perussuomalaisista työväenpuolueena vahvistuu: puolueen kannattajista 53 prosenttia on käynyt ammattikoulun tai opistotason koulutuksen, ja 27 prosentilla opinnot ovat jääneet peruskoulun tai keski- tai kansakoulun suorittamisen jälkeen. Yliopistokoulutus on vain viidellä prosentilla perussuomalaisten kannattajista.

Ero muihin puolueisiin on huima. Esimerkiksi vihreiden kannattajista yliopistokoulutus on 33 prosentilla ja ammattikoulutus vain seitsemällä prosentilla. Koulutuksen puolesta perussuomalaisten kannattajakunta on lähellä demareita, mutta SDP:ssäkin hieman useammalla, eli kahdeksalla prosentilla, on yliopistokoulutus.

Tärkeä havainto on myös se, että perussuomalaiset on miesten puolue. Puolueen kannattajista on miehiä peräti 67 prosenttia – enemmän kuin missään muussa puolueessa.

Perussuomalaiset on toisaalta keskimääräinen mutta toisaalta ääripäiden puolue.

Keskellä poliittista karttaa

Keskustan kirvelevän kunnallisvaalitappion jälkeen julkisuudessa on esiintynyt paljon arvailuja siitä, mihin keskustan kannattajat ovat haihtuneet. Poliitikkojen yleisin veikkaus saa tukea Taloustutkimuksen keräämistä tilastoista: keskustan suurin äänestäjävuoto on suuntautunut perussuomalaisiin.

Tässä ei ole oikeastaan mitään ihmettelemistä, sillä tutkimusten mukaan perussuomalaiset sijoittuu melko tarkalleen poliittisen kartan keskipisteeseen. Turun yliopiston tutkijoiden Kimmo Elon ja Lauri Rapelin viime vuonna julkaisemassa tutkimuksessa, johon aineiston keräsi Taloustutkimus, kysyttiin suomalaisilta, mihin he sijoittavat itsensä oikeisto–vasemmisto-akselilla. Vastausten keskiarvo osui tarkalleen janan matemaattiseen keskiarvoon eli 5,5:een. Suomalaiset ovat siis poliittiselta suunnaltaan keskimäärin keskustassa.

Kaikista puolueista perussuomalaisten kannattajat asemoivat itsensä lähimmäksi poliittista keskustaa, 5,4:ään. Suomen keskustan kannattajat paikantuvat hieman yli kuuteen, eli nimestään huolimatta pääministeripuolue onkin ideologialtaan keskusta-oikeistolainen.

Poliittisen keskilinjan vasemmalta puolelta perussuomalaiset kurkottelee lähinnä SDP:n suuntaan. Taloustutkimuksen lukujen mukaan Perussuomalaiset onkin saanut eniten kannattajia juuri keskustasta ja SDP:stä. Tätä kysymystä selvitettiin siten, että vastaajilta kysyttiin kaksi kysymystä: Minkä puolueen listoilla olevaa ehdokasta hän äänesti edellisissä eduskuntavaaleissa ja mitä hän äänestäisi, jos vaalit olisivat nyt. Näiden lukujen välisestä erotuksesta saadaan suuntaa-antava arvio siitä, miten äänestäjät ovat liikkuneet eri puolueiden välillä.

Suomen Keskustan johtoportaassa odotetaan kylmä hiki otsalla, onnistuuko Timo Soini tekemään Vennamot eli nostamaan puolueensa keskustan todelliseksi haastajaksi. 1970- ja 1980-lukujen taitteessa Suomen maaseudun puolue kasvoi jopa 18 edustajan puolueeksi ja hengitti tosissaan keskustan niskaan. Sittemmin keskusta vankistui, ja se onnistui vuosikaudet pitämään perussuomalaisiin jopa 20 prosenttiyksikön hajuraon. Aivan viime aikoina välimatka on uhkaavasti kaventunut: Perussuomalaiset on noussut kahdeksan prosentin tuntumaan ja keskusta pudonnut 20 prosentin haamurajan alle.

Vaihtoehdolla on itseisarvo

Alkuvuonna 2008 Taloustutkimus teki laajan pilottitutkimuksen nimeltä Puoluepörssi, jossa selvitettiin, miksi äänestäjät ovat vaihtaneet puolueesta toiseen. Perussuomalaisten uusien kannattajien keskuudesta nousivat esiin sanat ”suorapuheisuus”, ”rehellisyys” ja ”kansanomaisuus”. Perussuomalaisten kannattajien mielestä nämä ovat sellaisia ominaisuuksia, joita valtapuolueilta puuttuu.

Muutenkin Perussuomalaisten kannattajat perustelevat puoluevalintaansa usein vaihtoehdon ja negaatioiden eli ei-sanojen kautta: Perussuomalaisten kannattajille on tärkeää paitsi se, mitä arvoja puolue edustaa, myös ennen kaikkea se, mitä arvoja puolue ei edusta.

Vaikka kaikki Perussuomalaisten kannattajatkaan eivät ole yksimielisiä puolueen politiikan sisällöstä, puolueen tarjoamalla muutospotentiaalilla ja vaihtoehtoisuudella on oma arvonsa jo sinänsä. Ulkoministeri Alexander Stubbin eräässä toisessa yhteydessä esittämää luonnehdintaa lainaten voisi sanoa, että perussuomalaiset on ”raikasta kamaa”.

Toisaalta puolueen kannattajat ovat itsekin kiusallisen tietoisia poliittisen vaihtoehdon itseään tuhoavasta mekanismista: niin kauan kuin puolue tarjoaa aidon vaihtoehdon, se pysyy marginaalissa ja vaikutusvallaltaan vähäisenä. Jos puolue taas kohoaa suurten joukkoon, se joutuu kohtaamaan enemmistön ruhjovan paineen ja sulautuu ennemmin tai myöhemmin valtavirran meininkiin.

Suosittelemme sinulle